Rekruttering til menighedsråd

Sidste-øjebliks-kandidaten: Jeg ville redde det lokale menighedsråd

Helene Roland Pedersen havde ikke noget nært forhold til kirken, før hun kom i menighedsrådet i Veksø. Foto: Privatfoto

Risikoen for en sammenlægning med et større sogn var årsagen til, at jurist Helene Roland Pedersen meldte sig på banen som kandidat til menighedsrådet i Veksø i Nordsjælland

Helene Roland Pedersen meddelte sit kandidatur i sidste øjeblik.

Den 38-årige jurist var i september 2016 på barsel med sin yngste søn, da en aktiv medborger og suppleant i menighedsrådet i Veksø besøgte hende og opfordrede hende til at stille op ved det kommende menighedsrådsvalg.

Han fortalte hende, at det daværende menighedsråd havde besluttet at gå af, og da der ikke var nogen, der kandiderede til de ledige poster, ville det betyde en sammenlægning med det væsentligt større sogn, Stenløse.

Helene Roland Pedersen havde ikke noget nært forhold til kirken, og som hun siger, var der ikke noget i verden, der lå hende mere fjernt end at stille op til menighedsrådet.

”Som småbørnsmor var jeg allerede rigeligt engageret. Jeg sad i bestyrelsen i vores grundejerforening, i Borgerlauget, i Egedal landsbyråd og i både børnehavens og skolens forældrebestyrelse,” fortæller hun.

Alligevel følte hun sig beæret over, at en medborger havde lagt mærke til hendes engagement i lokalsamfundet og derfor opfordrede hende til at redde det lokale menighedsråd.

”Og så tænkte jeg, at det ikke kan passe, at et så aktivt lokalsamfund som Veksø, der har så mange foreninger, ikke kan finde ud af at stille et fuldtalligt menighedsråd. Det ville være en skam, hvis dem fra Stenløse skulle tage de mange vigtige beslutninger for os,” siger hun.

Derfor besluttede Helene Roland Pedersen sig for at stille op og finde de øvrige kandidater, der manglede. De første to kandidater fandt hun i sin mødregruppe. Trekløveret inviterede resten af Veksø-borgerne til et møde om sammenlægningen, og her meldte endnu en kandidat sig på banen.

Menighedsrådet var reddet og i løbet af de godt to år, der er gået siden da, har Helene Roland Pedersen fået smag for arbejdet i menighedsrådet, og kan godt forestille sig at fortsætte endnu en periode.

”Det er benhårdt arbejde, og det kræver virkelig mange timer, men det er vildt spændende, og man lærer rigtig meget. Et menighedsråd har mange forskellige ansvarsområder, så man kommer vidt omkring. Man opbygger også et netværk, får nye relationer, og samtidig er det hyggeligt,” siger hun.

Hendes primære drivkraft er ønsket om at sikre, at kirken fortsat har en lokal forankring i Veksø.

”Det er vigtigt for mig, at borgerne i Veksø selv er med til at præge den retning, som kirken skal gå i,” siger hun.

Menighedsrådet har allerede skullet ansætte en præst og stå for et større renoveringsarbejde.

”Jeg bliver motiveret af at se resultaterne af vores arbejde, for eksempel at den præst, vi har ansat, fungerer godt i lokalsamfundet. Allervigtigst er det at opleve, at folk i byen er blevet mere åbne for at deltage i de arrangementer, som kirken tilbyder. Det er helt klart vigtigt, at byen er med,” siger Helene Roland Pedersen.

Hun understreger, at hverken manglende kendskab til kirken eller de mange forskelligartede opgaver bør afskrække kommende kandidater.

”Der vil altid være nogen, der ved noget eller kender nogen, der ved noget. Man kan også deltage i kurser, og det er altid muligt at ringe til provstiet, hvis man har brug for hjælp,” lyder det.

Veksø Kirke

Veksø Kirke ligger i Veksø i Nordsjælland. Byen har 2041 indbyggere og ligger mellem Ballerup og Frederikssund. Der er 1548 medlemmer af folkekirken i sognet, og i 2017 havde man 24 dåbshandlinger. Sognepræst ved kirken er Stine-Helene Riedel.

 

Det handler artiklen om

Hvem siger ja, hvis man spørger, om de vil i menighedsrådet? Kirkesociolog Steen Marqvard Rasmussen beskriver fem typer, som er parate til at stille op. I denne artikel kan du læse om sidste-øjebliks-kandidaten.

Sidste-øjebliks-kandidaten

Denne kandidats motivationsfaktor er at sikre, at der bliver valgt et fuldtalligt menighedsråd.

De er typisk lokalt forankrede og ønsker at sikre det lokale sogneliv. De ønsker ikke sammenlægninger og frygter, at sognet vil drukne i et fælles menighedsråd for flere sogne. For at undgå dette og redde det lokale menighedsråd, stiller de sig til rådighed.

Som udgangspunkt ønsker sidste-øjebliks-kandidaten dog kun at stille sig til rådighed, hvis menighedsrådet fortæller, at der ikke er kandidater nok, og at man derfor har brug for, at den pågældende stiller sig til rådighed som kandidat.

Kilde: ”Kandidatvillighed – at være eller ikke være kandidat til menighedsrådet” af Steen Marqvard Rasmussen, Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter.