Teologisk debat

Sådan kan biskop og præst få en konstruktiv samtale om teologi

Tidligere biskop Steen Skovsgaard fremhæver konceptet Teologisk Tænketank som et redskab til at skabe gensidig respekt i en teologisk debat. Foto: Emil Kastrup Andersen

På baggrund af debatten om evolutionslære fra Haderslev Stift fortæller en tidligere biskop og en teologisk konsulent om gode eksempler på konstruktiv debat om teologi

Teologisk Tænketank og Teologisk Salon.

To eksempler på faste rammer for konstruktive samtaler om stridbare emner i folkekirken, der skaber gensidig respekt blandt uenige parter, mener en tidligere biskop og en teologisk konsulent.

Kirke.dk har fået to bud på, hvad der kan udgøre en konstruktiv teologisk debat på baggrund af den igangværende debat om evolutionslære mellem en biskop og en præst i Haderslev Stift.

Her har biskop Marianne Christiansen offentligt diskuteret rammerne for tolkningen af kristendommen med præsten Mads Jakob Jakobsen med udgangspunkt i hans kritik af evolutionslæren i sit lokale kirkeblad.

Men hvordan skaber man egentlig en konstruktiv debat om teologi? Her er to lokale eksempler.

Teologisk Salon undviger polarisering

Eva Holmegaard Larsen er teologisk konsulent i Helsingør Stift, hvor der løbende bliver afholdt Teologisk Salon med udgangspunkt i aktuelle debatter. Her mødes både præster og menighedsrådsmedlemmer og diskuterer for eksempel aktiv dødshjælp og religiøsitet i det offentlige rum, og den teologiske konsulent fremhæver kvaliteten ved en samtale om teologi i det samme rum.

“Et sandt dilemma har ikke en løsning, og derfor er det altid vigtigt for mig at sige, at selv om man er uenig, er det godt at prøve at forstå sin modstanders synspunkt.”

Eva Holmegaard Larsen ønsker ikke at kommentere på den aktuelle debat fra Haderslev Stift, men anerkender, at det er vigtigt med offentlige debatter om religion, og at et forum som Teologisk Salon netop er afhængig af de debatter. Hun understreger dog, at den offentlige debat hurtigt går hen og bliver for polemisk.

Der er brug at træde et skridt tilbage, både i medierne og blandt præsterne, mener hun.

“Det er slet ikke en dårlig ting, at der bliver diskuteret kristendom i det offentlige rum, det er bare vigtigt, at vi undgår, at det bliver polariserende. Vi er blevet en nation af sælgere, og det er dem, der råber højest, der vinder debatterne, og det forsøger vi at modvirke med Teologisk Salon ved at sætte debatterne ind i en større sammenhæng.”

Oase for gensidig respekt

Tidligere biskop over Lolland-Falsters Stift, Steen Skovsgaard, ønsker heller ikke at blande sig i den verserende debat fra Haderslev Stift. Da han bliver bedt om at forholde sig til, hvordan man som biskop kan føre en konstruktiv debat om teologi med en præst - uden at det nødvendigvis fører til en konflikt i medierne - svarer han således:

“Det handler måske mere om, hvad man som avis kan lære af sagen,” siger han med henvisning til sagens omfang i medierne.

Bliver han spurgt en gang til - og denne gang, hvordan man generelt kan skabe en frugtbar dialog med præsterne i sit stift - så henviser Steen Skovsgaard til den teologiske tænketank, han selv var med til at starte i sin tid som biskop.

Her diskuterede 12 teologer og lægfolk alt fra ateisme til homoseksuelle vielser, og den tidligere biskop kalder det en styrke for gruppen, at der aldrig opstod enighed, snarere forståelse og lydhørhed.

“Noget af det, jeg satte pris på, var, at vi med den teologiske tænketank fik skabt en oase for dialog og en gensidig respekt for uenighed.”

Helsingør Stift afholder 9. november Teologisk Salon om aktiv dødshjælp.

Konstruktiv debat om teologi

Her er en række pejlemærker for en konstruktiv debat om teologi med udgangspunkt i Teologisk Salon fra Helsingør Stift og det forhenværende Teologisk Tænketank fra Lolland-Falsters Stift.

  • Faste rammer og løbende møder i et forum løfter debatten
  • Det fysiske møde mellem uenige parter skaber gensidig respekt
  • Debatforum kan sætte polemiske udsagn ind i større sammenhæng

Helsingør Stift afholder 9. november Teologisk Salon om aktiv dødshjælp