Psykolog: Sådan kan kirkens medarbejdere omfavne en travl juletid

LÆS ELLER GENLÆS: Julen er en god anledning til at betone glæden ved sit arbejde i folkekirken og en god anledning til at teste sit arbejdsmiljø, mener psykolog fra Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning

Præster og kirkefunktionærer bør minde sig selv om, at fulde huse og juletravlhed er et tegn på, at deres indsats gør en forskel, mener psykolog. Her er sognepræst Christine Gjerris klar til juleafslutning i Hellerup Kirke. Foto: Kåre Gade / Helsingør Stift

Er det ikke rart med fulde huse og mærke, at du virkelig gør en forskel med din indsats i en travl juletid?

Netop det spørgsmål kunne være en måde at gribe travlheden an for kirkens medarbejdere – at betone det positive ved årets sidste arbejdsdage. Det mener Signe Steenfeldt Møller-Sørensen, psykolog ved Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning. 

Kirke.dk har spurgt hende, hvordan kirkens ansatte bedst griber julen an. 

Hvilken rolle spiller arbejdsmiljøet i forhold til, hvordan medarbejderne oplever julen?

"Vi oplever i Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning, at der er stor forskel på, hvordan man oplever den travle juletid, og derfor kan det være en god anledning til at se på, hvordan arbejdsmiljøet fungerer i sin kirke. Hvis det fungerer godt, er der et større sikkerhedsnet, hvis en medarbejder har det svært. Hvis arbejdsmiljøet  ikke fungerer godt, kan det blive afgørende for, hvordan en travl tid vil blive oplevet."

"Vores anbefaling er, at man arbejder systematisk med sit arbejdsmiljø – også når det ikke er jul – for det bidrager til at forebygge det psykiske arbejdsmiljø og de forhold i arbejdsmiljøet, der bør arbejdes med. Det kan bidrage til at give arbejdspladserne en robusthed, der kan være med til at hjælpe, når vi som enkeltindivider har det svært."

Hvordan kan man forberede sig på en travl periode på en god måde?

"Det handler om planlægning og prioritering af, hvad der er vigtigt. Er man alene som præst og kirketjener, er der forventninger om, at man har alle tjenester. Det er jo et vilkår i folkekirken nogle steder, men derfor kan det hjælpe at være godt forberedt."

"I forhold til julegudstjenester kan man for eksempel skrive en liste over opgaver efter ‘kan’ og ‘skal’. Det kan give mange stresssymptomer, hvis man skal have det hele i hovedet, og man kan nemt komme til at glemme, hvad man egentlig skal."

Hvornår tager travlheden overhånd?

"Det gør den, når man som medarbejder oplever stresssymptomer, som et resultat af en oplevet ubalance mellem belastning og de ressourcer, medarbejderen har til rådighed."

"I stressforskningen kobles der ofte en række symptomer på stress. Symptomerne er mangeartede og varierer efter graden af alvorlighed. Det kan være psykiske symptomer – at man oplever en følelse af uoverkommelighed, at man føler sig trist, en indre uro, indesluttethed, at man er grådlabil eller føler sig udmattet."

"Der kan også være fysiske symptomer såsom hjertebanken, hovedpine, svimmelhed, generelt ondt i kroppen, eller at man har søvnproblemer."

Hvordan forholder man sig til eventuelle symptomer?

"Det er vigtigt at være meget opmærksom på sine symptomer, for det er vigtige signaler, kroppen sender som advarsler. Men det kan også være, at en på arbejdspladsen, en kollega eller leder, oplever en medarbejder, der har det svært eller har stresssymptomer. Her er det vigtigt med støtte, og at man sætter sig ind i, hvordan medarbejderen har det. Herefter skal man finde en balance mellem hensyn til den enkelte og den øvrige arbejdsplads."

"For at dæmpe oplevelsen af travlhed skal man huske at bruge sine pauser og frirum fornuftigt. Det er forskelligt hvad der giver os frirum, men det vigtige er, at hjernen får en pause. Dette kan opnås igennem at bruge naturen, dyrke motion, lave julebag, bruge tid med familie eller bare have noget tid alene."

Hvordan kan man tale om travlhed på en god måde?

"Man kan gøre det til en del af sproget på arbejdet, at man ved, man altid kan komme til hinanden. Hvis det gennemsyrer kulturen, ved man, at man altid har et bagland, der hjælper en. Man kan berolige hinanden, finde fællesskab og finde lyspunkterne. Ellers kan vi hurtigt bevæge os ind i en spiral af frustrationer, hvor vi taler en følelse af stress op."

"Et tænkt eksempel: En kollega kommer hen og snakker om et arbejdspres, som vedkommende mener, er hårdt. Her vælger de fleste enten at give kollegaen ret, blive irriteret eller sige, man selv har det okay. I stedet foreslår jeg, at man tilbyder at hjælpe sin kollega eller bare taler åbent om, hvordan man selv har det."

"Nogle steder er der en tendens til, at man taler udfordringerne op, og det kan godt give en lidt presset atmosfære og en oplevelse af handlingslammelse på arbejdspladsen."

"Derfor er det vigtigt med åbenhed, og derfor er det vigtigt at betone glæden ved en travl tid som julen."