Formidling til børn

Ny gudstjenesteform: Få børnefamilierne i kirke

Bibeldetektiverne er en børnegudstjeneste med en bibelskattejagt, hvor børnene skal udforske kirkens mange rum og gemmesteder. Foto: Thomas Heie Nielsen

I Sydhavn Sogn har sognepræst Helene Ferslev udviklet en ny og levende måde at formidle kristendom til sognets mange børnefamilier. Læs her om "Bibeldetektiverne" og få en køreplan til den nye form for børnegudstjeneste

Bibeldetektiverne så første gang dagens lys i Frederiksholm Kirke i foråret 2013. Menighedsrådet havde et stort ønske om at invitere sognets børnefamilier ind i kirken, og min første tanke var at lave en børnegudstjeneste, hvor børnene skulle udforske bibelen med hele kroppen og alle sanserne.

Bibelfortællingerne skulle ind under huden – de skulle være levende, legende og i øjenhøjde. Og troen skulle føles både udfordrende, og som noget man kan gå på opdagelse i. Samtidigt var målet også at skabe en fortrolighed med kirken som fællesskab, præsten, kirkens personale, frivillige og med selve kirkebygningen.

Det blev til Bibeldetektiverne, en børnegudstjeneste med en bibelskattejagt, hvor børnene skal udforske kirkens mange rum og gemmesteder. Bibelskattejagten går ud på, at børnene skal finde forskellige ting relateret til en bibelfortælling, som så bliver fortalt i slutningen af gudstjenesten.

Nogle af tingene kan for eksempel gemmes i døbefonten, på alteret eller ved orgelet. Det giver mulighed for at fortælle børnene om eksempelvis dåb, nadver og kirkemusik. Det giver også børnene en mulighed for at blive fortrolige med kirkerummet. Andre ting bliver gemt på første sal, i krypten, i dåbsværelset, i klokketårnet eller helt udenfor kirken.  

Hver gang børnene har fundet en ting, får de en ny ledetråd, som leder dem til det næste sted og den næste ting. Tingene, som passer til en bibelhistorie, skal få sanserne i spil og så vidt muligt, skal der være noget børnene skal høre, noget de skal se, noget de skal føle på og noget, de skal smage.

Sådan forløber Bibeldetektiverne

Med til bibeldetektiverne er en organist, en frivillig, en aktivitetsmedarbejder og en præst.

Vi starter med velkomst og bedeslag. Bedeslagene tæller vi sammen med børnene.

Så synger vi Bibeldetektivsangen, hvor organisten akkompagnerer på flygel. Se videoen herunder, hvor du kan høre sangen og komme indenfor i Frederiksholm Kirke og se os lave "Bibeldetektiverne".

Komponist: Søren Haahr. Musik: The Citizen Music. Video: Mediefraktionen.

Herefter synger vi en børnesang, som børnene skal gætte og synge.

Så bliver børnene delt i tre aldersopdelte hold med en voksen på hvert hold, og bibelskattejagten begynder. Holdene får den første ledetråd, og de yngste og mellemste børn bevæger sig som forskellige dyr mellem posterne, mens de største børn løser forskellige opgaver eller gåder undervejs.

Ledetrådene er et billede af et sted i kirken og kirkens bibeldetektiv-dukke Bartho. Det er Bartho, som har gemt tingene til bibelfortællingen. Når børnene har fundet stedet, som ledetråden leder dem hen til og finder tingen, får de samtidig en ny ledetråd. De skal finde tre ting i alt.

Når alle ting er fundet, bliver de lagt på alteret, og børn og voksne samles ved knæfaldet. Så spørger præsten, om børnene kan gætte ud fra tingene, hvilken bibelhistorie, der er tale om. Herefter fortæller præsten historien.

Bibeldetektiverne afsluttes med fadervor og velsignelsen, som bedes og siges i fællesskab. Herefter sætter børnene sig på gulvet under en stor blå faldskærm med stjerner på undersiden, som de voksne løfter op og ned over børnene, mens vi synger salmen: Spænd over os dit himmelsejl.

Efter Bibeldetektiverne er slut, er der fællesspisning. Man kan eventuelt have et billede fra bibelfortællingen på et lærred, hvis man har en projektor, eller have ting på bordene, som passer til bibelhistorien.

Guide til Bibeldetektiverne: Læs Sydhavns Sogns drejebog

Bibelskattejagt for Minikonfirmander

Bibelskattejagten fungerer også godt til minikonfirmander – dog med en øget sværhedsgrad. Her har vi foreksempel brugt fortællingen om Jesu fødsel, den barmhjertige samaritaner og Lazarus opvækkelse.

Først har vi holdt en gudstjeneste med tre salmer og fortællingerne i kort form samt fadervor og velsignelse i kor. Herefter bliver børnene delt i hold, som på skift kommer op i klokketårnet samt hører om orgel og døbefont. Herefter deles de i fire hold, og den egentlige skattejagt kan begynde. 

Vi har to-tre ”levende” poster undervejs, hvor voksne for eksempel spiller jomfru Maria eller Lazarus. De fortæller karakterens historie, og herefter får børnene en ledetråd, som leder dem til næste post, hvor de skal svare på spørgsmål som for eksempel: Hvilket dyr red Maria på? Hvad hedder Lazarus søstre?

De to andre poster er teksten til en salme, hvor børnene for eksempel skal gætte de ord, vi på forhånd har streget ud, eller samle et puslespil af Noas Ark. 

Bibelskattejagt er en sjov og udfordrende måde at formidle bibelhistorier på, og det vigtigste er, at man har mod på at gå med på legen, og at man synes godt om en anderledes måde at forkynde på.   

Helene Ferslev

Sognepræst i Sydhavn Sogn ved Frederiksholm Kirke siden 2012. Før det var hun marketingkonsulent hos DSB Kommunikation og marketing. Cand. theol. fra Københavns Universitet i 2005. Var i 2014 med til at indvie en klatrevæg på kirkens tårn, og var en af de første i landet, der begyndte at holde gravidsamtaler i kirken.
Født i 1973, gift og har to børn.