Ordet på Bordet

Kunstgrebet: "Handlingen" af Michael Kvium

På Michael Kviums maleri ”Handlingen” går bevægelsen den modsatte vej end tilfældet er i prædiketeksten til næste søndag. Anne Bro Assenholt anbefaler at lade sig inspirere af Kviums værk i arbejdet med den kommende søndags prædiken. Foto: Michael Kvium, Handlingen (1992). Horsens Kunstmuseum©

I denne uges Kunstgrebet anbefaler Anne Bro Assenholt at man i sin prædikenforeberedelse lader sig inspirere af Michael Kviums maleri "Handlingen"

2. søndag efter helligtrekonger, 1. tekstrække, Johannesevangeliet 2,1-11

Jesu første tegn, forvandlingen af vand til vin, sætter glæden som fortegn for hele hans senere virke. Der er gavmild ødselhed (den græske tekst skriver "til randen" eller egentlig "indtil foroven") og en usædvanlig fremgang ved serveringen. ”Du har gemt den gode vin til nu”, sætter en associationskæde i gang: Jesus er selv den gode vin i nadveren, der med en ødselhed over alle grænser skænker en tilgivelse, der overtrumfer den renselse, som vandet i renselseskarrene har kunnet give.

Michael Kviums maleri ”Handlingen” går bevægelsen den modsatte vej. En nøgen mand sidder sammenkroget med ryggen til beskueren i et underligt skævt og gråt rum. Han hælder vin i et glas, og vinen bliver til vand! På maleriets billedramme sidder fire medaljoner, som forestiller fostre, livets kim. Men fostrenes navlestrenge er ikke forbundet med noget livgivende. De slutter derimod en kreds omkring hvert enkelt foster. Livskimen er dømt til at æde sig selv op.

Den ødsle tilgivelse og livet kan vi ikke skænke(!) os selv.

Kunstgrebet

I Kunstgrebet vil et fagligt panel på skift introducere et værk – billedkunst, litteratur, film, musik – der kan inspirere til arbejdet med søndagens tekst.