Fremtidens kirkegård

Halvtom kirkegård forvandles til grønt sanserum

Kirkegården omkring Hvirring Kirke er under forandring. De traditionelle enkeltgravsteder med små hække omkring indgår i en vekselvirkning med små, parklignende områder med bænke og snoede stier. Foto: Dansk Dronefoto

De mange ledige gravsteder på landets kirkegårde kan med fordel omskabes til frodige haver, der indbyder til eftertanke og refleksion. På Hvirring Kirkegård er de godt i gang