Samarbejdsvanskeligheder

Guide: Sådan løser I samarbejdsvanskeligheder i menighedsrådet

Foto: Adam Garff

’Konflikter er de døves dialog’, har en klog mand engang udtalt. Men hvordan løses de situationer, hvor kommunikationen er gået galt?

Selvom landets godt 17.000 menighedsrådsmedlemmer i overvejende grad er gode til at kommunikere, holde møder og respektere mødekulturen, så opstår der desværre også situationer i menighedsråd, hvor der er brug for hjælp udefra. De følgende punkter giver svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål ved sager om samarbejdsproblemer.

Hvilken type konflikt er der tale om?

Når en konflikt opstår, er det vigtigt at overveje, hvilke forhold der ligger til grund for konflikten.

 • Hvis konflikten handler om faktuelle spørgsmål, skal man henvende sig til stiftet. Her kan stiftskontorchefen og biskoppen svare på spørgsmål om administration, proces, økonomi eller juridiske spørgsmål, der typisk opstår i forbindelse med byggesager, ansættelsesforhold og lignende.

 • Hvis konflikten handler om teologiske forhold, skal man henvende sig til biskoppen.

 • Hvis konflikten handler om intern kommunikation, kan man hente hjælp uden for stiftet.

 

Vores interne kommunikation fungerer dårligt. Hvad gør vi?

Griber konflikten ind i menighedsrådets kommunikationsform, mødekultur eller privatlivet, kan man hente hjælp forskellige steder:

 • Fra stiftets side står biskoppen og stiftskontorchefen til rådighed og kan rykke ud og vejlede, hvis der opstår kommunikationsproblemer.

 • Landsforeningen af Menighedsråd har ansat udviklingskonsulenter, der har lang erfaring med menighedsrådskonflikter. De kan træde til med kort varsel.

 • Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) rådgiver folkekirkens medarbejdere, ledere og arbejdsgivere inden for sager, der handler om arbejdsmiljø. Det er Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet, der står bag FAR. FAR giver neutral rådgivning på folkekirkelige arbejdspladser og forsøger at forebygge og løse konflikter samt fysiske og psykiske udfordringer.

 • Private udviklings- og proceskonsulenter kan også rådgive i menighedsrådet. Kirkekonsulenter.dk har for eksempel specialiseret sig i konfliktmægling. De tilbyder hel- eller halvdagsarrangementer, hvor menighedsrådet bliver introduceret til en række øvelser og dialogbaserede workshops. Typisk tilrettelægges et forløb, der strækker sig over flere gange.

 

Hvad kan vi få hjælp til?

Det meste. Typisk kommer konsulenten eller mægleren ud til menighedsrådet. Her vil konsulenten tilrettelægge en proces, der tager udgangspunkt i menighedsrådets konkrete situation. Det kan handle om ’den gode samtale’ eller om, hvordan flere menighedsrådsmedlemmer kan komme bedre til orde.

Ofte er det indgroede vaner, der vanskeliggør den interne kommunikation. En konsulent eller mægler kan hjælpe med at få parterne til at tale bedre sammen, forbedre mødestrukturen, formulere klare målsætninger, skabe bedre betingelser for medejerskab og sætte visioner for menighedsrådsarbejdet.

Hvem retter henvendelse?

Private udviklingskonsulenter og konfliktmæglere får typisk flest henvendelser fra menighedsrådsformænd. I princippet kan ethvert medlem af et menighedsråd rette henvendelse, men processen er mest effektiv, når der er enighed i menighedsrådet om at få en professionel ud.

Hvad koster det?

Det afhænger af konfliktens type og omfang.

 • Rådgivning fra stiftskontorchefen og biskoppen koster ikke noget.

 • Konsulenter og mæglere koster derimod penge. Et heldagsarrangement fra en privat udviklingskonsulent koster typisk 12-14.000 kroner – et halvdagsarrangement ligger på 7-8.000 kroner.

 • Landsforeningen af Menighedsråds udviklingskonsulenter kan nogle gange give et gratis råd over telefonen, hvor det andre gange vil være nødvendigt at tilrettelægge en længere proces. I så fald får menighedsrådet en fast pris, inden konsulenten kommer ud i menighedsrådet.

 • Hos Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning afhænger prisen af, om man ønsker at købe et abonnement eller blot hjælp til enkelte opgaver. Abonnementsprisen afhænger af, hvor mange indbyggere der er i provstiet og antallet af folkekirkemedlemmer i provstiet. Et provsti med 100.752 indbyggere og 61.740 medlemmer af folkekirken vil skulle betale 63.474 i et årligt abonnement. Hvis man har brug for hurtig hjælp, eller hvis man ikke har brug for hjælp året rundt, kan man tegne et enkeltabonnement med et fastlagt antal timer inkluderet. Her koster et lille abonnement for eksempel 5.000 kroner og giver fire konsulenttimer på arbejdspladsen, hvor et stort abonnement koster 10.000 kroner, og giver adgang til ti konsulenttimer.

Gode råd

 • Konflikter skal løses, ikke undgås.
 • Tag hånd om konflikten hurtigt.
 • Ræk ud efter hjælp, der er nok at hente.

Kilder: Fyens Stift, Landsforeningen af Menighedsråd, kirkekonsulenter.dk, kirketrivsel.dk.