Fokus på kontaktpersonen

Fra alkoholpolitik til ansættelser: Sådan forbereder Landsforeningen nye kontaktpersoner på ansvar for ledelse

Hvem af kirketjenerne skal have lov at holde ferie i uge 27 - Anders eller Bente? Det er et af de scenarier, som kursisterne på Landsforeningen af Menighedsråds lederuddannelse blive præsenteret for, når de skal lære konfliktløsning. Foto: Iben Gad

Kontaktpersoner er blevet bedre til at søge råd til god ledelse, lyder det fra Landsforeningen af Menighedsråd. Her er en oversigt over de kurser og den vejledning, kontaktpersonerne bliver tilbudt

MUS-samtaler, lønforhandling og personalepolitik. 

Det er blevet sin sag at mestre ledelsen af medarbejderne som kontaktperson i et af folkekirkens sogne.

Nogle menighedsrådsmedlemmer har slet ingen erfaring med ledelse, andre har fuldtidsjob ved siden af, og kontaktpersonen har sjældent mulighed for dagligt at være tilstede på arbejdspladsen. Alligevel anbefaler Landsforeningen af Menighedsråd, at man ikke gør præsten til daglig leder. 

Her kommer Inge Kjær Andersens forklaring på, hvordan man gør menighedsrådsmedlemmer til gode ledere. Hun er næstformand i landsforeningen og har heller ikke noget problem med, at sogne vælger at ansætte administrative ledere ved siden af en kontaktperson i menighedsrådet. 

"Det er vigtigt, at man gør det, der lokalt virker som det rigtige at gøre. Vi anbefaler, at man vælger en læg som kontaktperson, fordi vi mener, at man på den måde kan skabe de bedste rammer for menighedsrådets samvirke og ledelse og sikrer det den bedste brug af ressourcer."

"Så kan man så have en daglig leder ansat ved siden af. Det kan være en god idé, men det kræver også en økonomi, som det ikke er alle sogne, der har."

Her er Landsforeningens vej til at blive en dygtig kontaktperson.

Hjemmeside skal skabe overblik over opgaverne

Inge Kjær Andersen understreger, at ledelse ikke kun påhviler kontaktpersonen, men hele menighedsrådet. Alligevel er det den valgte kontaktperson, der helst skal vide mest om alt fra personalepolitik til ansættelser. 

Her er det godt at søge hjælp på Godtfrastart.dk - en hjemmeside, der indeholder vejledninger, videoer og er med til at skabe overblik over opgaverne som kontaktperson.

“Når vi som frivillige påtager os ansvaret for ledelse, skal vi også kunne blive klædt på til det,” siger næstformanden i landsforeningen.

Tilbyder rådgivning om svære spørgsmål

Rådgivning, rådgivning, rådgivning. Som kontaktperson er det vigtigt at søge personlig vejledning - både gennem erfa-grupper, gennem andre i menighedsrådet og ved at ringe til landsforeningen. 

Eller ved at kontakte en af de øvrige aktører inden for folkekirken, der rådgiver og vejleder menighedsrådene inden for deres områder: For eksempel stifterne og provstierne, der rådgiver menighedsrådene inden for deres områder.

"Vi har alle sammen en fælles opgave med at vejlede menighedsrådene bedst muligt."

Inge Kjær Andersen anbefaler, at man som kontaktperson ringer til Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning (FAR), hvis man for eksempel oplever konflikter i personalegruppen.

Handler det om mere juridiske spørgsmål i forbindelse med personalesager og personalepolitik, kan man ringe til landsforeningens egne konsulenter - noget, flere og flere benytter sig af, fortæller hun.

"I de mindre sogne skal man i højere grad selv løse opgaverne som kontaktperson, og vi oplever, at flere er blevet bedre til at spørge om hjælp. Man vil gerne leve op til sit ansvar og løse opgaven, og derfor er der flere, der ringer ind til os og flere, der kommer til vores kurser."

Skabeloner for personalepolitik

Landsforeningen har flere kurser for kontaktpersoner. Et af kurserne hedder ‘Få styr på personalepolitikken’ og indeholder eksempler på alt fra holdninger til alkohol, mobning og arbejdsmiljø lokalt i sognene. 

Inge Kjær Andersen mener ikke, at en kontaktperson behøver opfinde en helt ny personalepolitik. De kan enten tage udgangspunkt i sognets tidligere politikker eller så kan de finde skabeloner for personalepolitikker på Kirkeministeriets hjemmeside folkekirkenspersonale.dk.

"Det handler om at få skabt en proces, hvor både medarbejderne og menighedsrådet får indflydelse på personalepolitikken. Alle skal have en forståelse for, hvorfor man skriver det ned, man vælger at skrive ned."

Nye kontaktpersoner kan læne sig op ad anbefalinger, som Landsforeningen har udarbejdet, og som er godkendt i Folkekirkens Samarbejdsudvalg. Her lyder en del af den foreslåede alkoholpolitik for eksempel:

"Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med arbejde og er derfor ikke tilladt at nyde i arbejdstiden."

Inge Kjær Andersen fremhæver formuleringernes baggrund. 

"Anbefalingerne er noget, vi alle har været med til at sige, at vi kan stå ind for, og derfor kan man let benytte sig af dem."

 

Lederuddannelse med succes: Wienerbrød, rammetid og ledelse på distancen
Kursus for kontaktpersoner For abonnenter på Kirke.dk

Lederuddannelse med succes: Wienerbrød, rammetid og ledelse på distancen

Med stort engagement fra både deltagere og undervisere diskuterede man alt fra arbejdstidsplanlægning til konfliktløsning på Folkekirkens Lederuddannelse for kontaktpersoner

Uddannelse af kontaktpersonen 

Kontaktpersonen er det valgte menighedsrådsmedlem, der har ansvaret for den daglige ledelse af de ansatte kirkefunktionærer i et sogn.

Landsforeningen af Menighedsråd tilbyder løbende kurser i ledelse:

'Folkekirkens Lederuddannelse for kontaktpersoner'

'Få styr på personalepolitikken'

'Arbejdsgiver i praksis'

Kirkeadministration har udgivet standardvedtægter for en kontaktperson i folkekirken.

Kilder: Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeadministration

Fokus på kontaktpersonen

I en serie af artikler ser Kirke.dk nærmere på kontaktpersonen – det menighedsrådsmedlem i sognekirkerne, der er leder for kirkefunktionærerne. Hvordan fremmer kontaktpersonen et godt samarbejde mellem menighedsråd, medarbejdere og præster? Hvor krævende er opgaven, og hvilke faglige kompetencer bør kontaktpersonen besidde? Læs med og få gode råd og inspiration.

Læs alle artiklerne i serien