Rekruttering til menighedsrådsvalg 2020

Formand: Menighedsrådet selv er den bedste reklamesøjle

Karen Haugstrup har været formand for menighedsrådet i Sankt Lukas Kirke i Aarhus i 14 år. Foto: Niels Aage Skovbo/Fokus

Et nytænkende, velfungerende menighedsråd og et aktivt kirkeliv er den bedste reklame, når der skal hverves nye menighedsrådsmedlemmer, lyder det fra rådsformanden i Sankt Lukas Kirke i Aarhus

Karen Haugstrup er veteran i menighedsråds øjemed. I 14 år har hun siddet i menighedsrådet i Sankt Lukas Kirke i Aarhus og alle årene som formand. Al den tid hun husker, har rådet ikke haft vanskeligt ved at rekruttere nye medlemmer, som det ellers er tilfældet i mange menighedsråd landet over. Forud for valget i 2016 viste tal indsamlet af DR, at 113 menighedsråd ikke var lykkedes med at finde nok kandidater. Tal fra Kirkeministeriet viser, at der efter valget i 2008 var 52 sogne, der ikke havde et fuldtalligt råd, og i 2012 var det tal steget til 86.  

Derfor har Kirke.dk bedt menighedsrådsformand i Sankt Lukas Kirke i Aarhus, Karen Haugstrup, om at give sine tre bedste råd til, hvordan man sikrer sig, at man har nok kandidater til det kommende menighedsrådsvalg i 2020.

1. Skab jer et godt omdømme
”Vi har et godt ry, fordi vi er modige og gode til at give hinanden plads. Der skal ikke meget til, førend vi siger ja til nye initiativer. I vores værdigrundlag står der, at vi skal åbne så mange døre for engagement som muligt,” siger Karen Haugstrup og fortæller om en nyvalgt suppleant til menighedsrådet, der foreslog, at man skulle holde kirkens fødselsdag hvert år. Det er blevet en tilbagevendende tradition, hvor der indbydes til et stort og åbent arrangement med fødselsdagskage, koncert og foredrag.

”Det er vigtigt, at man oplever at kunne sætte et aftryk, når man engagerer sig i menighedsrådsarbejdet. Hvis man oplever, at ens idéer får plads og ens arbejde bliver værdsat, er det også den fortælling om arbejdet, man giver videre til andre,” forklarer hun og understreger, at menighedsrådet selvfølgelig er til stede på sociale medier, men erfaringen viser, at mund til mund metoden virker bedst. 

”Hvis menighedsrådet har et godt ry, er det ofte nemt at rekruttere,” pointerer hun.  

2. Skab et bredt rekrutteringsgrundlag
”Vi indbyder til rigtig mange ting i kirken: Kor, tangodans, kunstforening, AA-møder, et socialt værested, basararbejde og mange andre ting. Det betyder, at rigtig mange forskellige mennesker, der ellers ikke har været kirkegængere, begynder at komme i kirken,” siger hun.

De mange aktiviteter skygger dog ikke for det, som Karen Haugstrup kalder kirkens kerneopgaver, nemlig forkyndelsen af evangeliet, dåb og nadver.

”Det er vigtigt at huske, at vi er Folkekirken. Vi skal stå ved det kristne budskab,” siger hun og forklarer, at alle de øvrige tilbud er med til at sikre et bredt rekrutteringsgrundlag og følgelig både et fuldtalligt og et bredt sammensat menighedsråd.

Ofte oplever Karen Haugstrup, at folk henvender sig selv med et ønske om at blive valgt til menighedsrådet, fordi de gerne vil give noget tilbage til det store fællesskab.

”Vi har oplevet, at der til opstillingsmøder sad flere, vi ikke havde kendskab til, der også gerne ville stille sig til rådighed i menighedsrådsarbejdet,” fortæller hun.  

3. Fokusér på det gode samarbejde
Et godt samarbejde er et stort skridt på vejen, når man skal rekruttere nye menighedsrådsmedlemmer. Ikke bare internt i menighedsrådet, men også i personalegruppen og de ansatte og frivillige imellem.

”Når personalet under hinanden det godt og er gode til at samarbejde, vil der også være en god stemning i menighedsrådet. Det skal være sjovt, og møderne skal være hyggelige,” siger Karen Haugstrup og peger på, at den gode stemning er en væsentlig årsag til, at så mange ønsker at engagere sig i menighedsrådsarbejdet i Sankt Lukas Kirke.

Sankt Lukas Kirke i Aarhus

Sankt Lukas Kirke blev indviet i 1926 og er i dag en levende bykirke med aktiviteter som natkirke, koncerter, foredrag og babysalmesang. Til højmesserne er der mellem 40 og 250 altergæster og i 2017 havde man 135 dåbshandlinger. Sognepræster ved kirken er Henrik E. Hansen og Vibeke Houmøller.

Sådan får I flere kandidater til menighedsrådsvalget

1. Brug jeres egne fortællinger til at hverve nye kandidater. For at kunne fortælle stærke, motiverende historier kan I stille jer selv spørgsmål som:

  • Hvorfor er I aktive i menighedsrådet?
  • Hvad laver I konkret i menighedsrådet?
  • Hvordan arbejder I i menighedsrådet?
  • Hvilke muligheder og udfordringer står I overfor i menighedsrådet?

2. Spørg jer selv, hvad I kan tilbyde nye kandidater

3. Vær opmærksom på, at potentielle kandidater har forskellige interesser og motivation for at stille op. Ved at identificere den enkelte kandidats interesser, kan I bedre forklare, hvordan menighedsrådsarbejdet kan skabe værdi for netop denne kandidat.

Kilde: Valghåndbog udgivet af Landsforeningen af Menighedsråd i 2016.