Kirkens indkøb

Få overblik over de vigtigste børnebibler

Der er stor forskel på teologien i de forskellige udgivelser. En børnebibel er nemlig ikke bare en børnebibel. Foto: Leif Tuxen

Er Gud ude af stand til at frelse et menneske, som har undladt at hjælpe en sulten og syg? Eller skal alle, uanset deres gerninger på jorden, samles hos Jesus i himlen til fest med sang og englekor? En børnebibel er ikke bare en børnebibel. Den har også en teologi

Louise Heldgaard Bylund er i gang med et ph.d.-projekt om børnebibler på Aarhus Universitet. Hun undersøger gudsbilleder og menneskesyn i de forskellige børnebibler. Der er nemlig stor forskel fra bog til bog. Her giver hun et overblik over et udvalg af de børnebibler, der er tilgængelige på det danske marked.

 

Børnebibler rettet til de 0-3-årige

”Myldrebibelen” af Esben Hanefelt Kristensen

“Myldrebibelen” er en papbog, der indeholder otte bibelfortællinger. Fortællingerne er ganske korte, eftersom illustrationerne og opgaverne med at finde bestemte motiver er styrende. De korte fortællinger resulterer i store forenklinger, og Gud fremstår som en retfærdig skikkelse, hvor handling og konsekvens hænger sammen. Når mennesket gør noget forkert straffes det, og når mennesket vil have hjælp fra Gud, må det bede Fadervor.  

”Pegebibelen” af Lars Steiner

Dette er en papbog med enkle motiver fra Bibelen som for eksempel Moses eller en græshoppe. Billedet suppleres med en henvisning til et bibelvers. Hvis man ønsker, at barnet skal høre fortællingerne, kræves en voksen fortæller med kendskab til de bibelske fortællinger. Gud er ikke illustreret eller nævnt i værket. På det sidste opslag er et kors. Der er ikke nogen opstandelse.

Børnebibler rettet til de 4-9-årige

”365 bibelhistorier” af Melissa Alex

En kort bibelhistorie til hver dag i året. Fortællingerne er enkle og tekstnære. Der gives sjældent udlægninger eller indsigter i Guds motiver. Gud må straffe, når mennesker handler galt og omvendt belønne tro og trofasthed. Mirakelberetninger og fortællingerne om Paulus har en relativt stor plads i denne børnebibel sammenlignet med andre. Illustrationerne har et tydeligt amerikansk præg.

”Alle børns bibel” af Johannes Møllehave

Det her er en børnebibel til de mindre børn. Illustrationerne er store, og fortællingerne er korte og enkle. Lidelser skæres ned til et minimum, og for eksempel Jesus’ død refereres kun ganske kort og med en efterfølgende afsløring af, at der ventede en skøn overraskelse. Gud ønsker, at folket skal tro og leve fredeligt med hinanden. Værket afsluttes med åbenbaringen, hvor alt ondt og djævelen kastes i en sø af ild, så Guds folk kan leve i evig fred hos Gud.

”Børnebibelen – Genfortalt af Johannes Møllehave” af Johannes Møllehave

“Børnebibelen” er genoptrykt i 2016 med samme tekst som den oprindelige fra 1998, men med nye illustrationer. Fortællingerne er temmelig teksttunge og afsluttes med prædikenlignende udlægninger. Gud er både en skaber og en ødelægger og styrer skæbnen og tiderne. Gud er alle børns far og ønsker at være sammen med sine børn. Dette lykkedes også med bogens afslutning, hvor frelsen bliver en realitet med den nye himmel og den nye jord. Det er en pointe i denne børnebibel, at der er aspekter, vi ikke kan få indsigt i, for eksempel, hvad præsten tænkte i lignelsen om den barmhjertige samaritaner, eller hvorfor Judas forråder.

”Bibelen hver dag” af Beate Højlund

I denne børnebibel er der en kort fortælling til hver dag i året. Fortællingerne er korte og tekstnære. Hver fortælling suppleres af et bibelvers, der enten er fra den pågældende bibelfortælling eller udlægger den. Fortællingen om Kain og Abel udlægges for eksempel med et vers fra Hebræerbrevet. Bagerst i bogen forklares diverse bibelske begreber. Det Gamle Testamente har en klar overvægt. Gud forbliver den samme, men mennesket bevæger sig væk fra Gud. Gud kender menneskets bevæggrunde og ved for eksempel, at Kain ikke ofrede med et rent hjerte. Der var således en god grund til at afvise dette offer. Gud er alvidende og har gode og retfærdige grunde til at handle, som Gud gør.

”Børnebibel fra Nord” af Jens Blendstrup, Hanne Kvist m.fl.

Denne børnebibel er en samproduktion mellem nordiske forlag. Der er adskillige nordiske forfattere og illustratorer, hvilket giver børnebibelen et anderledes udtryk end andre børnebibler på markedet. Gudsbillederne, Jesus-billederne, menneskesynet og genrerne er lige så mangfoldige, som i den bibelske tekst.

Børnene opfordres til tro og opførsel i overensstemmelse med Guds vilje, da dette vil resultere i samvær med Jesus i himlen. 

”Børnenes bibelbog” af Anne de Vries

En ældre børnebibel, som kom på det danske marked i 1960’erne. Denne børnebibel er i høj grad udlæggende og belærende. Barnet instrueres i, hvordan det skal føle ved de forskellige fortællinger: glæde, tristhed og så videre. Gud er en retfærdig Gud, der straffer og belønner, som det er nødvendigt. Børnene opfordres til tro og opførsel i overensstemmelse med Guds vilje, da dette vil resultere i samvær med Jesus i himlen. Dette er igen blevet muligt efter Jesus’ offerdød.

"De Mindstes Bibel" indeholder flere af de barske fortællinger. Foto: Leif Tuxen

”De mindstes bibel” af Synne Garff

Denne børnebibel genfortæller bibelhistorierne uden udlæggende kommentarer. Fortællingerne bærer således sig selv. Flere af de barske fortællinger er inkluderet, som for eksempel historien om Sodoma og Gomorra og Judas’ selvmord. Også de genfortælles uden formildende udlægninger. Gud har et overordnet ansvar for historiens gang, og Josef, Moses og Davids liv er en del af Guds plan. Med Jesus’ dåb gives mennesker adgang til at kalde Gud for far, og denne begivenhed er skelsættende. Guds kærlighed er stor, og Johannes loves, at der bliver fred, og at ondskaben hører op. Indtil da skal mennesker vide, at Gud er nærværende. Det forklares ikke, hvorfor den nye verden ikke realiseres endnu. På den måde er der spørgsmål i menneskelivet, som vi må leve med, at vi ikke kan få besvaret. Gud siger blot: ikke endnu.

”Guds børn – Bibelhistorier” af Desmond Tutu

Denne børnebibel har Desmond Tutu som gennemgående forfatter, men flere forskellige illustratorer. Billederne får således et mangfoldigt udtryk. Gud drømmer om en social retfærdig verden, hvor ingen er udstødte eller svage. Gud må dog nøjes med at drømme, for det er mennesker, der skal leve drømmen ud og være Guds stemme, arme og ben i verden. Gud kan udtrykke sin drøm, men mennesker må handle. I historien om verdensdommen står det klart, at menneskes frie vilje tænkes konsekvent. Når mennesket ikke har hjulpet en sulten eller syg, kan Gud ikke frelse dette menneske og må med tårer ned ad kinderne konkludere, at det desværre er for sent.

”Hvad Bibelen fortæller om Jesus” af Sally Lloyd-Jones

Som titlen viser læses Det Gamle Testamente i denne børnebibel i tæt sammenhæng med Jesusfortællingen. Gud har en prædetermineret plan. Mennesket afviger fra Guds vilje og synder, men det ændrer ikke ved Guds plan for Jesus og verden, som gennemføres uanset. Med Jesus’ død fjernes synden fra verden, og Gud og mennesker kan igen være sammen. Jesus italesættes som en helt, der redder verden og menneskene.

”Klassiske bibelhistorier” af Marion Thomas og Daniele Fabbri

Helt korte og nærmest refererende fortællinger. Gud er til at stole på og holder, hvad der loves. Gud ønsker, at mennesker skal være gode ved hinanden og sender Jesus og disciple til at forkynde sin kærlighed. Gud omtales i flere fortællinger som menneskenes ven. 

”Mini-Bibelen” af Tine Lindhardt

10 små bibelhistorier er her samlet til en mini-bibel. Nogle af fortællingerne kan også købes enkeltvis. Nogle fortællinger har en alvidende fortæller, mens andre har en person fra fortællingen, som for eksempel Miriam, Moses’ bror. Andre gange er det æselføl eller egern, som bliver tilskuere til begivenhederne. Det er en udtalt værdi at stole på Gud, for Gud har magten i himlen og på jorden og vil altid være med alle mennesker. Selv Kain, som har gjort noget helt forfærdeligt. Gud forsøger at rette op på menneskenes ondskab, men hjælper og tilgiver stadig sine børn, selvom de ikke har fortjent det.

Tro belønnes med for eksempel børn, koner og fisk.

”Sigurd fortæller Bibelhistorier” af Sigurd Barrett

Menneskene i Barretts bibelhistorier har fri vilje, og Gud kan derfor ikke tvinge dem til at opføre sig ordentligt, men må i stedet lokke, belønne og belære i håbet om at få skabningen til at makke ret. Tro belønnes med for eksempel børn, koner og fisk. Jesus er en lærer, der forhåbentlig kan påvirke mennesker til at handle bedre, end det er tilfældet i Det Gamle Testamente. Menneskenes gerninger på jorden får dog ikke konsekvenser for det efterjordiske liv. Når Jesus kommer igen, skal alle samles hos Jesus i himlen til fest med sang og englekor.

Børnebibler rettet til de 10-13-årige

”Bibelhistorier” af Ida Jessen

Gud har ikke prøvet at være Gud før og må derfor prøve sig frem. Gud forsøger forskellige strategier gennem Det Gamle Testamente, men ingen af dem er succesfulde. Gud må lægge strategien helt om og prøve kærlighedens og tilgivelsens vej. Gud bliver far, og Jesus overtager den primære kommunikation med menneskene. I denne børnebibel er der i særlig grad givet afkald på Guds alvidenhed. Men Gud er til gengæld sin skabning ganske nær i lidelsen og fortvivlelsen.

”Manga Messias” af Kozumi Shinozawa

Disse genfortællinger er fortællinger fra Det Nye Testamente i japansk manga-stil. Denne stil betyder, at fortællingerne i høj grad er båret af billederne og replikkerne snarere end referater af handling og udlægninger. Dæmoner og djævelen er Jesus’ modstander på tværs af fortællingerne, men Jesus er stærk og overvinder det onde ved uddrivelser og lydighed mod Guds vilje. Bogen konkluderer, at alle, der tror på, at Jesus var Messias, vil leve evigt. Troen og lydigheden er således afgørende aspekter, også i læserens liv.

Det får du i artiklen:

En ekspertguide, der kort og klart beskriver gudsbillederne i en række populære børnebibler.

Louise Heldgaard Bylund

Ph.d.-studerende ved afdelingen for teologi på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Arbejder med "Gudsforståelser og menneskesyn i nutidige danske børnebibler".