Diakonissestiftelsen gik i dialog med Trygfonden og fik 2,55 millioner kroner

Selvfinansiering, fondens fokusområde og projektets forankring var de ting, administrerende direktør i Diakonissestiftelsen Anne Mette Fugleholm lagde vægt på, da hun søgte TrygFonden

Konferencen ”Frivillighed som strategisk redskab" i Emmauskirken med Anne Mette Fugleholm, Diakonissestiftelsen. Foto: Diakonissestiftelsen

I 2015 fik Diakonissestiftelsen 2,55 millioner kroner i støtte af TrygFonden til et frivillighedsprojekt, der skulle hjælpe Diakonissestiftelsen, og andre organisationer, med at udvikle metoder til at arbejde mere strategisk med frivillighed.

Diakonissestiftelsen har omkring 300 frivillige tilknyttet, som bidrager med ekstra værdi til organisationens ydelser.

Det var på grund af de frivilliges vigtige rolle i organisationen, at Diakonissestiftelsen i 2015 valgte at sende en fondsansøgning til TrygFonden om støtte til at realisere projektet ”FrivilligLaboratoriet”, der er et værktøj, som hjælper organisationer med at lede frivillige.  

”Vi kiggede på Trygfondens overordnede mål, der er ”sikkerhed, sundhed og trivsel”. Under målet ”trivsel” er der et fokusområde, som hed ”en plads i fællesskabet”, og det er det fokusområde, vi talte ind i med vores ansøgning. For os handler frivillighed også om at skabe livskvalitet og styrke den enkelte ved at være en del af ligeværdige fællesskaber,” siger Anne Mette Fugleholm, der er administrerende direktør i Diakonissestiftelsen.

Diakonissestiftelsen sendte først en kort beskrivelse af projektet til TrygFonden og kom derefter til en samtale hos fonden. Først derefter skrev Anne Mette Fugleholm og hendes kollega en detaljeret projektbeskrivelse, som førte til en fondsdonation på 2,55 millioner kroner. Projektet blev realiseret i 2015 og 2016.

”Vi skrev i ansøgningen, at vi havde mulighed for at finansiere en del af projektet selv. Vi lagde også vægt på projektets relevans, da vores frivillighedsprojekt ramte en national problemstilling, fordi frivillighed fylder i mange organisationer såvel som politisk i Danmark,” siger Anne Mette Fugleholm.

Frivillighedsprojektet endte med at blive udgivet som et e-læringsværktøj med tests, redskaber og metoder, der kan hjælpe organisationer med at arbejde mere strategisk med effekten af frivillighed og samarbejdet med de frivillige. Projektet blev evalueret undervejs og sluttede med afholdelsen af en konference, hvor 150 deltagere lyttede til projektets resultater.

Anne Mette Fugleholm råder andre, der søger fondsstøtte, til at overveje, på hvilken måde projektet kan forankres.

Diakonissestiftelsen skrev i fondsansøgningen, at projektets materiale skulle gøres tilgængeligt, så andre organisationer også kunne få glæde af pengene og bruge projektets resultater i deres ledelse af frivillige.

”Jeg tror, at det er vigtigt, at vi lærer af hinanden og deler gode idéer. Der er stadig mange organisationer, der bruger FrivilligLaboratoriets materialet i dag, og jeg tror, at projektet kan bruges i mange år fremover,” afslutter Anne Mette Fugleholm.

Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen er en non-profit erhvervsdrivende fond, der blandt andet driver hospice, plejehjem og psykiatriske bofællesskaber og uddanner fremtidens sundhedspersonale. Diakonissestiftelsen blev oprettet i 1863 af daværende Prinsesse Louise i et mindre hus i Smallegade på Frederiksberg. I 1876 flyttede stiftelsen ind på Peter Bangs Vej, der også i dag danner ramme om stiftelsens mange aktiviteter. Stiftelsens arbejde hviler på et folkekirkeligt grundlag.