De alternative prædikentekster i Fredens-Nazaret Kirker

I Fredens-Nazaret kirker er de halvvejs igennem en forsøgsordning, hvor de 10 gange i kirkeåret prædiker over dagens gammeltestamentlige tekst, 10 gange over den nytestamentlige brevtekst og de sidste cirka 40 gange over de traditionelle evangelietekster. Nedenfor er en opgørelse over de søn- og helligdage hvor de prædiker over en alternativ tekst.

1. tekstrække

Søn- og helligdage hvor der prædikes over den gammeltestamentlige tekst:

 • 1. søndag i advent prædikes der over salme 24 eller salme 100 i stedet for Matthæusevangeliet 21, 1-9
 • Juledag prædikes der over Esajas 9, 1-6a i stedet for Lukasevangeliet 2, 1-14
 • 3. søndag efter Hellligtrekonger prædikes der over 5. Mosebog 10, 17-21 i stedet for Matthæusevangeliet 8, 1-13
 • Septuagesima prædikes der over Jeremias bog 9, 22-23 i stedet for Matthæusevangeliet 17, 1-9
 • 1. søndag i fasten prædikes der over 1. Mosebog 3, 1-19 i stedet for Matthæusevangeliet 4, 1-11
 • 3. søndag efter påske prædikes der over Esajas 54, 7-10 i stedet for Johannesevangeliet 16, 16-22
 • 3. søndag efter trinitatis prædikes der over Esajas 57, 15-19 i stedet for Lukasevangeliet 15,1-10
 • 5. søndag efter trinitatis prædikes der over Esajas 6, 1-8 i stedet for Lukasevangeliet 5, 1-11
 • 18. søndag efter trinitatis prædikes der over Esajas 40, 18-28 i stedet for Matthæusevangeliet 22, 34-46
 • 21. søndag efter trinitatis prædikes der over 2. kongebog 5, 1-5 og 9-15 i stedet for Johannesevangeliet 4, 46-53

Søn- og helligdage hvor der prædikes over epistelteksten:

 • 4. søndag i advent prædikes der over Filemonbrevet 4, 4-7 i stedet for Johannesevangeliet 1, 19-28
 • Sidste søndag efter Helligtrekonger prædikes der over Peters 2. brev 1,16-18 i stedet for Matthæusevangeliet 17, 1-9
 • Midfaste søndag prædikes der over 2. Korintherbrev i stedet for Johannesevangeliet 6, 1-15
 • 5. søndag efter påske prædikes der over Apostlenes Gerninger 6, 1-4 i stedet for Johannesevangeliet 16, 23b-28
 • 6. søndag efter påske prædikes der over Peters 1. brev 4, 7b-11 i stedet for Johannesevangliet 15, 26-16, 4
 • 2. pinsedag prædikes der over Apostlenes Gerninger 10, 42-48a i stedet for Johannesevangeliet 3,16-21
 • 4. søndag efter trinitatis prædikes der over Romerbrevet 8, 18-23 i stedet for Lukasevangeliet 6, 36-42
 • 10. søndag efter trinitatis prædikes der over 1. Korintherbrev 12, 1-7 i stedet for Lukasevangeliet 19- 41-48
 • 14. søndag efter trinitatis prædikes der over Galaterbrevet 5, 22-25 i stedet for Lukasevangeliet 17, 11-19
 • 16. søndag efter trinitatis prædikes der over Efeserbrevet 3, 13-21 i stedet for Lukasevangeliet 7- 11-17

2. tekstrække

Søn- og helligdage hvor der prædikes over den gammeltestamentlige tekst:

 • 2. søndag i advent prædikes der over Malakias 3, 1-3 i stedet for Matthæusevangeliet 25, 1-13
 • 2. søndag efter Helligtrekonger prædikes der over 1. Kongebog 8, 1;12-13;22-13 i stedet for Johannesevangeliet 12, 23-33
 • 2. søndag i fasten prædikes der over 1. Mosebog 1, 27-31 i stedet for Markusevangeliet 9, 14-29
 • 2. søndag efter påske prædikes der over salme 23 i stedet for Johannesevangeliet 10, 22-30
 • 6. søndag efter trinitatis prædikes der over 2. Mosebog 20, 1-17 i stedet for Matthæusevangeliet 16, 13-26
 • 13. søndag efter trinitatis prædikes der over Mikas bog 6, 6-8 i stedet for Matthæusevangeliet 20, 20-28
 • 18. søndag efter trinitatis prædikes der over salme 121 i stedet for Johannesevangeliet 15, 1-11
 • 22. søndag efter trinitatis prædikes der over Esajas 49, 13-18 i stedet for Matthæusevangeliet 18, 1-14

Søn- og helligdage hvor der prædikes over epistelteksten:

 • 2. juledag prædikes der over Apostlenes Gerninger 6, 8-14; 7, 54-60 i stedet for Matthæusevangeliet 10, 32-42
 • Nytårsdag prædikes der over Jakobsbrevet 4, 13-17 i stedet for Matthæusevangeliet 6, 5-13
 • Fastelavn søndag prædikes der over 1. Korintherbrev 13 i stedet for Lukasevangeliet 18, 31-43
 • 2. påskedag prædikes der over 1. Korintherbrev 15, 3-20 i stedet for Johannesevangeliet 20, 1-8
 • 4. søndag efter påske prædikes der over 2. Korintherbrev 5, 14-21 istedet for Johannesevangeliet 8, 28-36
 • Pinsedag prædikes der over Apostlenes Gerninger 2, 1-11 i stedet for Johannesevangeliet 14, 15-21
 • 1. søndag efter trinitatis prædikes der over 1. Timotheusbrev i stedet for Lukasevangeliet 12, 13-21
 • 8. søndag efter trinitatis prædikes der over 1. Johannesbrev 4, 1-6 i stedet for Matthæusevangeliet 7. 22-29
 • 15. søndag efter trinitatis prædikes der over Apostlenes Gerninger 8, 26-39 i stedet for Lukasevangeliet 10, 38-40
 • 19. søndag efter trinitatis prædikes der over 1. Korintherbrev 12, 12-20 i stedet for Johannesevangeliet 1, 35-51
 • Alle helgens dag prædikes der over Johannes Åbenbaring 21, 1-7 i stedet for Matthæusevangeliet 5, 1-2 eller 5, 13-16