Organisationer

05.09.2020

Nye strategier skal bygge bro i klassisk konflikt i Danmission

ANALYSE: Coronakrisen har påtvunget Danmission en spareplan, men planen understøtter samtidig to nye strategiske spor, der skal bygge bro i de interne konflikter. I dag præsenteres de for repræsentantskabet

20.01.2020

Ny inspirationsbog skal koble kristendommen med de 17 verdensmål

En række kristne NGO’er står bag ”Verdensmålsbogen”, der skal inspirere danske menigheder, organisationer og efter- og højskoler til at engagere sig lokalt i det globale udviklingsarbejde

03.01.2020

Indre Mission: Fuld formandsløn giver fuldt fokus

I Indre Mission er formanden fuldtidsansat. Så kan han nemlig koncentrere sig om at stå i spidsen for organisationen, uden det går ud over arbejdspladsen og familien

12.11.2019

Organisationer: Sådan håndterer vi svingende indtægter fra arv

Svingende indtægter gennem medlemskontingenter og testamentariske gaver udfordrer de kirkelige organisationers økonomi. Her er Bibelselskabet og Danmissions bud på, hvordan arve-indtægter kan håndteres i regnskabet

18.03.2019

Formand: Vigtigt at organisationerne skaber kontakt til folkekirken

Den 20. marts er der årsmøde i Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg. Ifølge organisationens formand er opgaven at holde organisationerne fast på fællesskabet og gøre omverdenen opmærksom på, at de frie folkekirkelige organisationer er en vigtig del af folkekirken

Jonas Adelin Jørgensen