Organisationer

24.02.2021

Kommunikationschef: Hvordan redder man verden midt i en global krise?

Pandemien har budt på omstilling og usikkerhed i mange brancher. I ADRA Danmark betød corona ikke mindre arbejde, selvom nogle indsatser for en stund måtte sættes i bero på grund af nedlukninger verden over. Udfordringerne for verdens fattigste er heller ikke blevet mindre under pandemien

24.09.2020

Indre Mission gør løsere tilknytning mulig

Indre Mission oplever, at formelle strukturer kan være en hindring for at tiltrække nye støtter. Derfor åbner organisationen nu for muligheden for at blive tilknyttet mindre formelt

16.09.2020

Luthersk Mission vil forebygge seksuelle krænkelser

Luthersk Mission har netop udsendt en ny vejledning i kampen mod seksuelle krænkelser. Det er vigtigt at få talt om problemet, inden det sker, mener generalsekretær Søren Skovgaard Sørensen

11.09.2020

Lønpakker og ny strategi reddede Mission Afrika fra coronadøden

2019 var økonomisk og organisatorisk et godt år for Mission Afrika. Alligevel var coronaen ved at tage livet af den gamle missionsorganisation. På lørdag venter et usædvanligt årsmøde 

07.09.2020

Frikirkerne er blevet en aktør, som politikerne lytter til

MANDAGSNYHEDSBREVET: Mens folkekirken holder konferencer om offentlighedsteologi, arbejder frikirkerne lavpraktisk med at påvirke de beslutninger, som politikerne træffer – med en gennemslagskraft, som langt overstiger deres størrelse

05.09.2020

Nye strategier skal bygge bro i klassisk konflikt i Danmission

ANALYSE: Coronakrisen har påtvunget Danmission en spareplan, men planen understøtter samtidig to nye strategiske spor, der skal bygge bro i de interne konflikter. I dag præsenteres de for repræsentantskabet