Menighedsråd

19.02.2021

Vejerslev: En anerkendelse, at fire har søgt det ledige præsteembede

Myterne om udkantslivet er mange. Men for menighedsrådsformand Anny Elisabeth Høegh Nielsen i Vejerslev Sogn på Mors er de ubegrundede. Sognet har ikke bare landets højeste dåbstendens, det er også i vækst

19.02.2021

Vester Alling: Bekymrende, om fællesskabet kan tåle centraliseringen

Vester Alling Sogn i Norddjurs Vestre Pastorat er det sogn med forholdsmæssigt flest folkekirkemedlemmer i hele landet. 94,93 lyder medlemsprocenten på, og for menighedsrådsformand Solveig Steen Schultz er det ikke overraskende.

19.02.2021

Vollsmose: Vi skal også være kirke for sognets kristne migrantmenigheder

De folkekirkekristne er en minoritet i Vollsmose Sogn i Odense. Derfor var der kun tre dåb i kirken i 2020, men for sognepræst Jens Lind Andersen er det et grundvilkår. Han vil gerne samle alle sognets kristne menigheder som én stor minoritet

19.02.2021

Tingbjerg: Fremtiden ligger i fællesskaber på tværs af kultur og religion

Tingbjerg Sogn i København har med 13,79 den laveste medlemsprocent af alle sogne i Danmark. Men for sognepræst Mette Basbøll handler det om at lave en kirke, der dyrker et levende fællesskab fremfor et jagte et højere tal

12.02.2021

Hvor er folkekirken på vej hen? Find tallene for dit eget sogn

Hvert år i februar offentliggør Danmarks Statistik de seneste tal for folkekirken - helt ned på sogneniveau. Her er Kirke.dk's guide til, hvordan du ser udviklingen i dit lokale sogn

12.02.2021

Menighedsråd udskyder møde, indtil der er en afklaring 

Indtil det bliver afklaret, hvorvidt menighedsrådsmøder er omfattet af forsamlingsloftet, har menighedsrådet i Hirtshals valgt at udskyde det næste menighedsrådsmøde 

Menighedsrådsmøde i Brøndby Strand Kirke
28.01.2021

Kirkelige leverandører har haft succes med at sælge værnemidler

Som en anden Mads Skjern har flere kirkelige leverandører øjnet mulighederne i den svære krisetid og forhandlet værnemidler på internettet. Det har hjulpet med at holde hjulene i gang i et år, hvor coronarestriktioner har præget kirkelivet