Viggo Ernst Thomsen

  • Provst, Frederikshavn Provsti
  • Formand, Frederikshavn Provstis Skoletjeneste
  • formand, FDF Sæby
  • Cand.pæd. i kristendomskundskab m. sidefag i filosofi (Danmarks Lærerhøjskole)