Susanne Kristophersen

  • Uddannelsesleder og underviser i socialpædagogik, Diakonhøjskolen, Aarhus
  • Cand.pæd.pæd.psyk; diakon