<span>Niels Jørgen Cappelørn</span>

Niels Jørgen Cappelørn

  • Professor emeritus i Kierkegaard Studier, Søren Kierkegaard Forskningscenteret, Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet
  • Fhv. generalsekretær, Det Danske Bibelselskab
  • Fhv. direktør, Søren Kierkegaard Forskningscenteret
  • Fhv. menighedsrådsformand, Helligåndskirken, København
  • Fhv. medlem af Det Etiske Råd
  • Dr.theol. h.c. (Universitetet i Oslo, Københavns Universitet; Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main); dr. of Humane Letters h.c. (St. Olaf College, Minnesota)