<span>Per Ladekjær</span>

Per Ladekjær

  • Lærer, Børkop Højskole
  • Bestyrelsesformand, Kristeligt forbund for Studerende
  • Cand.theol. (Aarhus Universitet); psykoterapeut