Kurt Ettrup Larsen

  • Professor i Kirkehistorie, Menighedsfakultetet, Aarhus
  • Medlem af biskoppernes liturgiarbejdsgruppe vedr. dåb og nadver
  • medlem af den teologiske arbejdsgruppe under Det mellemkirkelige Råd
  • medlem af Kirkeministeriets lovforberedende udvalg om folkekirke og migrantmenigheder
  • Cand.theol., ph.d. og dr.theol. (Aarhus Universitet)