Kirsten Frost Kühne

  • Underviser i kulturfag, Diakonhøjskolen, Aarhus
  • Keramisk formidler, Seminariet for Håndværk og Design