<span>Kenny Gottlieb</span>

Kenny Gottlieb

  • Sognepræst, Abildgård Sogn
  • Medlem af Barnets Blå Hus’ styregruppe, Frederikshavn
  • Cand.theol. (Aarhus universitet)