<span>Jens Maibom Pedersen</span>

Jens Maibom Pedersen

  • Forstander, Diakonhøjskolen
  • Formand, Dansk Diakoniråd; formand, KFUMs Sociale Arbejde; næstformand, Jysk Børneforsorg/Fredehjem; medlem af bestyrelsen, Danske Diakonhjem; formand, Stefanshjemmet; medlem af Frivilligrådet.
  • Cand.theol. (Aarhus Universitet)