<span>Jacob Holm</span>

Jacob Holm

  • Sognepræst, Fredens Sogn
  • Formand for Bostedet Ellengården, Jysk Børneforsorg (2010-)
  • Næstformand i bestyrelsen for Skole-Kirkesamarbejdet i Århus
  • Cand.theol og PhD, Aarhus Universitet; Uddannet præstepraktikvejleder; Kurser i organisation og ledelse

Ekstern underviser og kursusleder, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV); PhD-afhandling om Bonhoeffers kirke- og religionsbegreb (2004); Forfatter til: ”En bog om helvede og folkekirken” (2011); Forfatter til en lang række artikler og kronikker