Henrik Vejlgaard Kristensen

  • Sognepræst, Varde Sogn
  • Cand.theol., Københavns Universitet; Supervisoruddannelse fra FUV; Diplom i ledelse VIA University College