<span>Helle Krogh Madsen</span>

Helle Krogh Madsen

  • Sognepræst, Frederiksberg Sogn
  • Leder af Folkekirkens Skoletjeneste, København – Frederiksberg
  • Formand for Frederiksberg Sogns Børnehus
  • Bestyrelsesmedlem på Kastanievej Efterskole som repræsentant for Det Wærnske Institut
  • Cand.theol., Københavns Universitet