<span>Hanne Lunah Lund</span>

Hanne Lunah Lund

  • Kordegn, Islands Brygges Sogn
  • Kordegneuddannelsen; Socialpædagog (Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium); Merkonom i personaleledelse og personaleadministration (Niels Brock)

Uddannelsesambassadør i folkekirken

Tidligere bestyrelsesmedlem, Kordegneforeningens Vestegnskreds

Seneste

Omtalt i