<span>Christian Vincent Galle Gottlieb</span>

Christian Vincent Galle Gottlieb

  • Konstitueret sognepræst, Sthens Kirke
  • Adjungeret professor, Afdeling for Kirkehistorie, Københavns Universitet
  • Dr. theol. (Københavns Universitet); M.Litt. (Cambridge University)