<span>Bo Arne Scharff</span>

Bo Arne Scharff

  • Sognepræst, Terslev Sogn
  • Cand.theol., Aarhus Universitet; Cand.pæd., DLH

Musikformidlende teolog med forkærlighed for spiritualitet og terapeutisk-psykologiske indfaldsvinkler