Per Aas Christensen

  • Provst, Svendborg Provsti
  • Menighedsrådsformand, Bregninge, Tåsinge
  • Cand.theol. (Aarhus Universitet)