Præsters løn: Se kriterierne for, hvem der kan blive udpeget til løngruppe 3

Præster i løngruppe 3 vil komme til at få en løn på op mod 47.000 kroner om måneden før pension, mens nyansatte præster i løngruppe 1 vil få lidt over 30.000 kroner – i begge tilfælde inklusive rådighedstillæg. Foto: Kåre Gade / Helsingør Stift

Et nyt lønsystem vil betyde, at en række præster med særlige funktioner løftes op i løngruppe 3, som tangerer lønniveauet for nogle provster. Her er kriterierne for, hvilke præster, der kan indstilles til det nye løntrin

Omkring 100 udvalgte præster med særlige funktioner skal løftes op i løngruppe 3, en særligt høj løngruppe, der skal skabe flere karrieremuligheder for præster. Det nye lønsystem ventes at træde endeligt i kraft ved udgangen af september 2020. 

Kirke.dk har fået indsigt i de kriterier, som Kirkeministeriet bad stifterne lægge til grund for udvælgelsen af præster, som de ønsker at indstille til den nye løngruppe 3. Kriterierne blev fremsendt til stifterne medio juni 2020, med frist for udpegning medio august 2020.

Følgende stillinger gøres til faste LG3-stillinger:

LG3, sats 2:

  • stillingen som 1. præst (ikke provst) ved de 10 domkirker (pt LG3, sats 1),
  • døvepræst samt landsdelspræst for hørehæmmede,
  • koordinerende arresthus- eller fængselspræst,
  • ledende beredskabspræst,
  • ledende sygehuspræst

LG3, sats 1:

  • uddannelseskonsulenter

Andre mulige udpegninger kan være:

I: Stillinger med ’tovholderfunktioner’, som har fokus på ledelse og organisation, og skal bidrage til udvikling af både struktur og kultur i det kirkelige arbejdsfællesskab i sognet, provstiet eller stiftet. 

II: Stillinger med ’specialistfunktioner’, som har fokus på faglig specialisering, og skal bidrage til udvikling og fastholdelse af en høj (specialiseret) faglighed i teologisk funderede discipliner og processer. 

III: Stillinger med forskellige former for ’brobyggerfunktioner’, som har fokus på udvikling og samskabelse og skal bygge bro mellem folkekirken og det omgivende samfund og dermed bidrage til sammenhængskraft og mental robusthed i samfundet.

Som eksempler på stillinger, der kan indeholdes i ovenstående karriereveje (ikke nødvendigvis og ikke udtømmende) kan nævnes følgende efter lokal vurdering og prioritering:

  • særlig konsulent for biskoppen, f.eks. teologisk konsulent eller stiftskonsulent med specifikt fokusområde
  • præst med administrerende hjælpeopgaver for provst
  • præst med særligt fokus på f.eks. homiletik, sjælesorg, liturgi, almen teologi, diakoni, skole-/kirkesamarbejde, ældreområdet, integrationsområdet, ungeområdet, frivilligområdet uddannelsesområdet og andre særlige lokale indsatser
  • sogne- eller funktionspræst i særligt store/belastende sogne eller kirker med helt særlige forpligtelser eller med særlige, herunder koordinerende, forpligtelser inden for funktionsområdet.

 

Biskopper og tillidsmand kritiserer forløb med lønstigninger til præster
For abonnenter på Kirke.dk

Biskopper og tillidsmand kritiserer forløb med lønstigninger til præster

Præsters løn: Kan kald og karriere forenes?
Mandagsnyhedsbrevet

Præsters løn: Kan kald og karriere forenes?

MANDAGSNYHEDSBREVET: Indførelsen af et nyt, højt løntrin til udvalgte præster i folkekirken møder intern modstand. Det er ikke første gang, præsters løn vækker debat

 

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail