Præst: Kirketjeneren er et ansigt på kirkens kerneydelser

Den gode kirketjener finder praktiske løsninger og møder mennesker med værdighed, siger formand for Præsteforeningens arbejdsmiljøudvalg

"Ved gudstjenester og kirkelige handlinger er det sådan, at det i sidste ende er præsten, der har ansvaret, og så her skal kirketjeneren i situationen gøre som anvist. Det har jeg kun oplevet alle være indforstået med," siger Jens Christian Bach Iversen. Foto: Kåre Gade / Helsingør Stift

Kirketjeneren er i virkeligheden et af ansigterne på folkekirkens kerneydelser, for kirketjeneren er gerne den første, folk hilser på ved gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Og de mange steder - særligt uden for de store byer - hvor kirketjener og graver er én og samme person, er det derfor også er ham eller hende, man møder på kirkegården, og dermed bliver det kun endnu tydeligere. 

Kirketjeneren tager imod, så den enkelte oplever sig velkommen og favnet.
 
Det mener formand for Præsteforeningens arbejdsmiljøudvalg, Jens Christian Bach Iversen, der fremhæver evnen til at finde praktiske løsninger som en vigtig egenskab for en kirketjeners samarbejde med præsten.

Hvordan fungerer samarbejdet generelt mellem kirketjener og præst?

"Hvis jeg taler ud fra min egen dagligdag, så fungerer det fortræffeligt. Kirketjeneren spiller en stor rolle, og jeg oplever, at mange arbejder med stor værdighed og med en intuitiv indsigt i, hvordan de mennesker, der kommer, skal tages imod."

Kirketjenerne er en flot anskueliggørelse af kirkens kerneydelse ved, at de rækker evangeliet ud i ord og handling

"Derfor er kirketjenerne en flot anskueliggørelse af kirkens kerneydelse ved, at de rækker evangeliet ud i ord og handling, ligesom de jo faktisk også bidrager til forkyndelsen gennem deres faglighed ved at sikre, at alt er i orden til gudstjenester og kirkelige handlinger."

Hvad er udfordringerne i samarbejdet mellem præster og kirketjenere?

"Der er naturligvis samarbejdsproblemer visse steder i folkekirken, men jeg kan ikke pinpointe særlige udfordringer mellem præst og kirketjener."

"Gennem 18 år som præst, og også som afløser i mange andre kirker, har jeg igen og igen mødt kirketjenere med den fine kombination af praktisk faglighed og menneskelige kompetencer. Jeg kender heller ikke til eksempler på, at man ikke har kunnet snakke sig ud af en misforståelse."

"Ved gudstjenester og kirkelige handlinger er det sådan, at det i sidste ende er præsten, der har ansvaret, og så her skal kirketjeneren i situationen gøre som anvist. Det har jeg kun oplevet alle være indforstået med."

Hvad er i dine øjne en god kirketjener?

"En, som har blik for de mennesker, der kommer i kirken, og som er i stand til at favne og tage imod uden at være anmassende. Han skal selvfølgelig kunne deres faglighed, for vi kan ikke have en kirketjener, der ikke tænker løsningsorienteret."

 
"En god kirketjener er for eksempel en, der har et øje på både kirken og kirkegængerne - om der er en, der ved at få et ildebefindende, eller om der er en sikring, der er gået. Kirketjeneren har følehornene ude."

Hvornår fungerer samarbejdet mellem præst og kirketjener bedst?

"Når vi behandler hinanden respektfuldt og taler med hinanden om, hvad vi hver især laver. Er der noget, vi skal hjælpe hinanden med? Som regel ankommer kirketjeneren før præsten, og så finder vi derfra ud af, hvad der skal ske ved at tale sammen."
 
"Vi skal ikke være bange for at bede hinanden om tips og ideer."