Statsminister drøftede kirkens samfundsrolle på bispemøde – også præstemanglen blev italesat

Statsminister Mette Frederiksen (S) mødtes torsdag med biskopper og kirkelige aktører i Ribe. Præsternes formand udtrykte ønske om pulje på 20 millioner kroner til rekruttering af præster

Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge (til højre for statsministeren) fortalte under mødet Mette Frederiksen, at "en pulje på 20 millioner kroner til rekruttering og fastholdelse af præster vil falde på et tørt og nødvendigt sted." Foto: Folmer Iversen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mødtes torsdag med landets biskopper, der i denne uge holder møde i Ribe. Det oplyser Folkekirken.dk.

Mødets emne var kirkens rolle i samfundet i krisetider. Statsministeren understregede vigtigheden af, at det danske samfund er bygget solidt op på kristne værdier, og at kirken har en vigtig rolle i kampen mod værdirelativismen.

“Vi talte om kirkens særlige rolle i samfundet i forhold til særlig udsatte og særligt om kirkens indsats i forhold til de ukrainske flygtninge rundt lokalt."

"Vi talte også om præsternes mange opgaver også ud over gudstjenester og kirkelige handlinger,” siger biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær til Folkekirken.dk.

Henrik Stubkjær fortalte på mødet om de aktuelle samfundsopgaver i folkekirken, mens Ribes biskop Elof Westergaard fortalte om folkekirkens rolle i samfundet.

“Jeg lagde blandt andet vægt på, at i en tid, der præges af individualisering og fragmentering af samfundet, er det vigtigt, at folkekirken fastholdes som et fællesskab, hvor der er mere der samler os end skiller os ad,” siger Elof Westergaard til Kirke.dk.

Han oplyser, at mødet blev i stand på statsministerens initiativ.

Præsteformands ønske: 20 millioner til flere præster

Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Præsteforeningen deltog også i mødet.

Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge benyttede lejligheden til at gøre Mette Frederiksen opmærksom på udfordringerne med præstemangel.

“Jeg henledte opmærksomheden på Folkekirkens Udviklings-og Videnscenters befolkningsundersøgelse, som viser, at præsten er det bærende i folkets relation til folkekirken."

"Og så sagde jeg, som vi allerede har sagt det til kirkeordførerne og kirkeministeren, at en pulje på 20 millioner kroner til rekruttering og fastholdelse af præster vil falde på et tørt og nødvendigt sted.”

Hvad svarede statsministeren?

“Hun svarede, at hun hørte, hvad jeg sagde.”

Kirke.dk forsøger at få statsministerens kommentarer til mødet.