Debat

Organistforeninger: Aftale om ophavsret ved gudstjenester understøtter forkyndelsen

Organistforeningen og DOKS ønsker en afklaring af, ophavsretten til deres arbejde i forbindelse med de digitale gudstjenester, der i stigende grad har vundet indpas under coronaen. Derfor ønsker de et møde med Kirkeministeriet. Foto: Heiner Lützen Ank

DEBATINDLÆG: En afklaring af spørgsmålet om ophavsret ved digitale gudstjenester er kun rimeligt, mener formændene for DOKS og Organistforeningen. Det er ingen forhindring for forkyndelsen, som Kirke.dks redaktør mener, skriver de i dette debatindlæg

I mandagens nyhedsbrev, i afsnittet "Fagforeningskirken overfor forkyndelseskirken" hævder kirke.dk’s redaktør, at DOKS og Organistforeningen med en henvendelse til Kirkeministeriet om organisters ophavsret skulle lægge hindringer i vejen for forkyndelsen. 

Samme sted udtrykker redaktøren taknemmelighed over kirkemusikkens professionalisering, når et højt kirkemusikalsk niveau understøtter forkyndelsen for lejlighedsvise og faste kirkegængere. 

Der er brug for aftaler i en streamet virkelighed

Professionalisering er kendetegnet ved utvetydige aftaler. DOKS og Organistforeningen er helt enig i, at professionalisering og høj faglighed understøtter forkyndelsen, og derfor er der ikke noget modsætningsforhold i, at organisternes fagforeninger henvender sig til Kirkeministeriet om organisters ophavsrettigheder i sammenhæng med kirkens ønske om at forkynde via streaming. 

Foreningerne ønsker ikke at lægge hindringer i vejen for digitale løsninger i Folkekirken, men efterspørger aftaler, så alle véd, hvilke regler der spilles efter. 

Det er misforstået at tro, at organister ingen rettigheder har

Baggrunden for henvendelsen, der nu ligger i Kirkeministeriet, er et klart princip om, at brug af ophavsrettigheder kræver aftaler. Når menighedsråd og stifter møder organister med den holdning, at arbejdsgiveren ejer rettigheden til organistens musikalske fremførelse, eller at organisten ingen rettigheder har, fordi det er en del af ansættelsen, er det udtryk for misforståelser, som foreningerne bliver nødt til at reagere på. 

Det er foreningernes opfattelse, at der hersker en del forvirring omkring de forskellige aspekter af ophavsret, hvilket nyhedsbrevet bekræfter. 

Fagforeningerne mener, at der er behov for klarhed og aftaler om organisters medvirken ved streaming. De nuværende tilstande er præget af usikkerhed og vilkårlighed

Ingrid Bartholin Gramstrup, formand Organistforeningen, og Karin Schmidt Andersen, formand Dansk Organist og Kantor Samfund

Angående organisters rettigheder i forbindelse med streaming er sagens kerne den, at ifølge ophavsretsloven har musikeren rettigheder til selve fremførelsen af den musik, der udøves. I sin ansættelse overgiver organisten denne rettighed til arbejdsgiveren, der må benytte den til sædvanlig brug. Organisten spiller således for dem, der opsøger kirken, og til de tjenester, man gennem sin ansættelse har indgået aftale om. 

Der skal en aftale til ved streaming

Ønsker menighedsrådet imidlertid at streame en gudstjeneste, skal der indgås en særskilt aftale, der har til formål at beskytte den ophavsretlige faglighed i denne sammenhæng. 

Fagforeningerne mener, at der er behov for klarhed og aftaler om organisters medvirken ved streaming. De nuværende tilstande er præget af usikkerhed og vilkårlighed, og derfor er der brug for at sætte nogle hegnspæle, mens tid er. 

DOKS og Organistforeningen har, siden streamingen tog fart sidste år, indtaget en pragmatisk holdning til området, og foreningens medlemmer har medvirket på utallige måder for at finde aktuelle løsninger. 

Direkte dialog med Kirkeministeriet og ikke i medierne

 Samme pragmatiske tilgang ligger bag henvendelsen til Kirkeministeriet, hvor foreningerne anmoder om et afklarende møde for at finde en fælles forståelse, der anerkender organisters ophavsrettigheder. Denne samtale ser vi frem til at føre direkte med Kirkeministeriet og ikke med kirke.dk som mellemled.  

Ingrid Bartholin Gramstrup er formand Organistforeningen og Karin Schmidt Andersen er formand Dansk Organist og Kantor Samfund.

Redaktør: Digitaliseringens forjættede land er et juridisk minefelt
Mandagsnyhedsbrevet For abonnenter på Kirke.dk

Redaktør: Digitaliseringens forjættede land er et juridisk minefelt

MANDAGSNYHEDSBREVET: Coronatidens streamede gudstjenester har åbnet låget til en Pandoras æske af juridiske problemer, ikke mindst når det handler om ophavsret. Det fremmer ikke forkyndelsen, skriver Kirke.dk’s redaktør Kåre Gade

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail