Fællesfonden

Omfordeling af 23 millioner kroner i folkekirken skuffer biskop, men glæder rektor

Rektor for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), Hans Vium Mikkelsen, glæder sig over en fast bevilling fra "omprioriteringsmidlerne" i Fællesfonden. Det sikrer en genopretning af FUV's kursusaktivitet, siger han. (På billedet er han fotograferet under Himmelske Dage 2019). Foto: Heiner Lützen Ank

Stifter får svært ved at leve op til forventninger til rådgivning, mens Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter kan genoprette sit aktivitetsniveau. Sådan lyder reaktionerne på fordelingen af de såkaldte "omprioriteringsmidler". Besparelser på to procent består

Glæde hos FUV, skuffelse i stiftsadministrationerne. 

Sådan lyder de umiddelbare reaktioner oven på nyheden om, hvordan knap 23 millioner kroner er blevet fordelt i folkekirken.

Pengene er blevet bevilget som såkaldte "omprioriteringsmidler" som en del af Fællesfondens budget for 2020. Kirkeminister Benny Engelbrecht (S) har uddelt midler fra en pulje af besparede midler i samråd med budgetfølgegruppen - en pulje, der er resultatet af et krav om årlige besparelser på to procent i det offentlige. 

Penge, som altså allerede har været sparet i folkekirken, og som hvert år fordeles tilbage blandt de ansøgere, der har søgt midlerne. 

Landets ti stiftsadministrationer havde søgt om at få 23 millioner kroner, men får 17 millioner i 2020. Beløbet fortsætter med at blive uddelt hvert år i samme niveau de kommende tre år, men i 2024 falder bevillingen så til 11 millioner kroner, og det undrer biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard.

"Jeg er knap så begejstret, for der bliver ikke meget udvikling for 17 millioner kroner. Slet ikke, når den bevilling så også falder igen senere," siger han.

"Det virker underligt, at vi så skal til at forhandle om de her midler igen på et senere tidspunkt. Det er, som om man ikke forstår vigtigheden af, at stifterne kan tilbyde den rådgivning og samskabelse, der er brug for i de enkelte sogne."

FUV-rektor glæder sig over "genopretning"

Til gengæld glæder selv samme Elof Westergaard sig på vegne af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). Biskoppen sidder som formand for bestyrelsen i FUV, og rektor Hans Vium Mikkelsen glæder sig sammen med sin formand. 

Rektoren henviser til, at FUV lige som andre uddannelsesinstitutioner har været underlagt et krav om at spare to procent om året siden 2010. Derfor holder han fast i at kalde omprioriteringsmidlerne for en "genopretning":

"Vi glæder os over, at vi med genopretningen næsten er tilbage til vores normale niveau for kursusaktiviteter," siger han.

FUV modtager sammenlagt omkring 11 millioner kroner i årene 2020-2022, hvorefter uddannelsesinstitutionen fra 2023 vil modtage en permanent bevilling fra omprioriteringspuljen på 5,3 millioner kroner. Det er 500.000 mindre, end hvad FUV havde søgt, men Hans Vium Mikkelsen glæder sig alligevel.

"Nu kan vi fastholde det kursusudbud, som vi havde i 2018, men det ligger ikke fast om det bliver 48 eller 50 kurser om året. Men det betyder, at vi kan fastholde antallet af kurser for almindelige præster."

Vil fastholde dagskurser i København

I januar 2019 meddelte rektoren over for Kirke.dk, at FUV ville beskære antallet af almene ugekurser med omkring 10 i 2019, mens andre kurser ville blive afholdt som dagskurser i København frem for på Løgumkloster med overnatning og forplejning til følge. 

I 2020 vil antallet af kurser være tilbage på niveauet fra 2018, men FUV vil fastholde forsøget med at afholde flere dagskurser i København, meddeler rektoren.

"Vi er fortsat igang med at afprøve, om vi kan få fat i flere yngre kursister med små børn ved at afholde dagskurser, og det er vi ikke færdige med," siger Hans Vium Mikkelsen.

FUV har siden sin oprettelse i 2014 brugt flere midler, end det er blevet bevilget, og har derfor brugt af sin egenkapital. Omprioriteringsmidlerne betyder, at rektoren forventer fremover at kunne dække udgifterne uden brug af egenkapital.  

Besparelser på to procent består

Kirkeministeriet meddeler samtidig, at besparelserne på to procent i folkekirken består.

Kirke.dk har spurgt kirkeminister Benny Engelbrecht (S) om, hvorfor regeringen for eksempel har besluttet at sløjfe omprioriteringsbidraget for regionerne, men ikke i folkekirken.

Kirkeministeren ønsker ikke at udtale sig, men henviser til pressemeddelelsen, hvori han siger

"Med de tiltag, som vi nu gennemfører, vil stiftsadministrationerne være bedre rustede til både at understøtte menighedsrådene og til at engagere sig aktivt i det samfund, som kirken er en del af."

Fordeling af omprioriteringsmidler i 2020

Kirkeminister Benny Engelbrecht (S) har i samråd med budgetfølgegruppen bevilget 23 millioner kroner fra de såkaldte omprioriteringsbidrag - to procents besparelser blandt modtagere af midler fra Folkekirkens Fællesfond.

Modtagerne i 2020 er:

Stiftsadministrationerne: 17.200.000 kroner

Folkekirkens- Uddannelses- og Videnscenter: 2.500.000 kroner

Aalborg Stift (på vegne af alle biskopper) 'Sjælesorg på nettet': 913.000 kroner

Selskabet for Kirkelig Kunst: 73.588

Det Mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Migrantsamarbejde: 1.800.000 kroner

Kirkeministeriet, F2 – drift (folkekirkens journalsystem, red.): 200.000 kroner

Kilde: Kirkeministeriet