Folketingsvalg 2019

Ønskelisten: Det ønsker KFUM og KFUK sig af en ny kirkeminister

Jørgen Kvist ønsker sig en kirkeminister der "sammen med biskopperne tager ministeren initiativ til en bredt sammensat konference om folkekirkens fremtidige relation til børn og unge." Foto: PR-billede

En folkelig folkekirke, som satser på børn og unge og understøtter FN's verdensmål – det er nogle af ønsker fra KFUM og KFUK til den kommende kirkeminister, fortæller generalsekretær Jørgen Kvist

Ønskeliste til den nye kirkeminister

Hvad ønsker de kirkelige retninger og bevægelser af den kommende kirkeminister? Kirke.dk har bedt en række repræsentanter for dansk kirkeliv om at lave en ønskeliste til ministeren. Her kommer ønskelisten fra KFUM og KFUK:

1. Børn og unge fremfor mursten. 
Ministeren må turde forholde sig ærligt og ædrueligt til spørgsmålet om de mange kirker i tyndt befolkede områder. Målet skal være at opnå økonomiske gevinster, som bruges til en målrettet satsning på at give børn og unge en tættere relation til kirken.

2. Folkekirkens fremtid. 
Sammen med biskopperne tager ministeren initiativ til en bredt sammensat konference om folkekirkens fremtidige relation til børn og unge. I forlængelse heraf sættes penge og mennesker af til en langsigtet og grundig satsning på at give børn og unge stemme i folkekirken. 

3. Verdensmål og kirken. 
Ministeren tager initiativ til, at relevante verdensmål bliver målsætninger for forvaltningen af den samlede kirkelige bygningsmasse og ressourceforbrug.  

4. En folkelig FolkeKirke. 
Ministeren må i hele sit virke have øje for to ting samtidigt. For det første: Hvordan fortsætter den brede og unikt store folkelige opbakning til folkekirken? Og for det andet: Ministeren må grundlæggende respektere og understøtte, at vi har en folkekirke og ikke en statskirke. 

5. Religionsdialog. 
Ministeren må stå som garant for, at tro er en vigtig og grundlæggende del af det at være et menneske. I det perspektiv må ministeren formå at række ud til mennesker med en anden tro end den kristne.  

KFUM og KFUK

KFUM og KFUK står for Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder, og har eksisteret siden 1878.

I alt har KFUM og KFUK cirka 9.000 medlemmer i Danmark, heraf 1.500 frivillige ledere fordelt på ca. 130 foreninger i hele landet.

KFUM og KFUK er en del af verdens største og ældste ungdomsbevægelse, YMCA og YWCA, med 45 mio. medlemmer i 125 lande.

Kilde: KFUM og KFUK i Danmark

Ønskelister til den nye kirkeminister

Efter folketingsvalget den 5. juni stopper Mette Bock som kultur- og kirkeminister. Hvad ønsker de kirkelige retninger og bevægelser af den kommende kirkeminister? Kirke.dk har bedt en række repræsentanter for dansk kirkeliv om at lave en ønskeliste.

Læs de andre ønskelister her