Nyvalgt Roskildebiskop: Jeg vil arbejde for en ordentlig og tydelig ledelse

Roskilde Stifts nye biskop Ulla Thorbjørn Hansen vil klinke valgkampens skår, og så vil hun gerne være kendt som den, der har forbedret arbejdsmiljøet i stiftet

"Noget af det, jeg har talt om, er et større fokus på at være kirke for de unge. Måske kunne hvert provsti sige: 'Hey, vi skal også have mødesteder for de unge'. Det er noget af det, jeg gerne vil være kendt for, når der er gået 14 år," sagde Roskilde Stifts kommende biskop Ulla Thorbjørn Hansen efter valget i dag. Foto: Leif Tuxen.

Et overraskende valg, vil flere nok tænke. 

Roskilde Stifts nye biskop blev nemlig provst Ulla Thorbjørn Hansen. Det til trods for, at hendes modkandidat Rasmus Nøjgaard inden afgørelsen onsdag den 15. juni havde opbakning fra det største antal præster og fik flest stemmer i første valgrunde.

Men lige lidt hjalp det dog, da resultatet onsdag middag efter bare seks minutter, fra afstemningen var afsluttet i stiftsgården ved siden af domkirken, lå klar. Og resultatet var altså, at provsten fra Slagelse havde fået flest stemmer.

Dermed fik stiftets omtrent 500.000 folkekirkemedlemmer efter en fire måneder lang valgkamp med talrige debatter rundt i stiftet en ny biskop. For første gang en kvindelig biskop.

Af de cirka 1985 stemmeberettigede havde 1604 valgt at afgive deres stemme. Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 stemmer, mens Rasmus Nøjgaard fik 709 stemmer. 77 valgte at stemme blankt. 

Ny biskop vil klinke skårene

Det var en tydeligt berørt Ulla Thorbjørn Hansen, som talte med pressen i minutterne efter valget. Midt i virvaret af mennesker, der ville ønske hende tillykke, havde hun dog overskud til at sætte nogle ord på den opgave, hun nu står foran.

"Jeg er glad, taknemmelig, overvældet og ydmyg ved tanken om, at jeg nu skal bestride det store, vigtige embede. Jeg vil gerne takke mine støtter, og også sige tak til dem, der har stemt på Rasmus. Det er godt for lokaldemokratiet og folkekirken. Tak til Anna Kluge og Per Vibskov for at de stillede op. Det var marginalerne, der gjorde, at jeg kom hertil."

Bispevalgkampen har ikke gået stille af sig. Og det har været en opslidende valgkamp for kandidaterne, der også har kritiseret hinanden. Tidligere bispekandidat Anna Helleberg Kluge var ude med en kritik af de to tilbageværende kandidater. De var for utydelige i deres linje og det var svært at se forskel på dem.

Den kommende biskop var bevidst om, at der efter valgkampen, er nogle "skår, der skal klinkes."

"Nu er det mig, der bliver biskop. Der kan være nogle skår, der skal klinkes i forhold til den valgkamp, som gik hårdt for sig."

Tænker du på de andre bispekandidater?

"Ja, og i det hele taget dem, der kan være af præster og menighedsrådsmedlemmer, der måske er nervøse for, hvad de kan vente med Ulla, som de ikke har mødt. For jeg kom jo ikke rundt i hele stiftet. Men jeg vil prøve at komme rundt og tale med alle provstier."

Flere opgaver venter

Ulla Thorbjørn Hansen har svar på rede hånd, når det kommer til at vægte opgaverne som biskop. 

"Hele det faste arbejde med at ansætte en stiftskontorchef, og at jeg nu pludselig skal være biskop for provstegruppen, som jeg jo har været kollega med. Vi skal have ansat nogle præster rundt omkring, og vi skal have set på at nedbringe sagsbehandlingstiderne."

De vigtigste opgaver som ny biskop er hun også klar til at definere. 

"Min vigtigste opgave er at sørge for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø. Jeg skal lige sondere terrænet. Jeg vil ikke lave alt muligt om."

Ikke at ville lave "alt mulig om" er dog ikke lig med utydelig ledelse, understreger Ulla Thorbjørn Hansen.

"Jeg vil arbejde for en ordentlig og tydelig ledelse. Der skal måske laves nogle nye velkomstmapper til nye præster og menighedsrådsmedlemmer, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken, men kan lære af hinanden. Det var et ønske, jeg hørte på et kredsmøde for præster, at nogle nye præster føler, at de lander mellem flere stole."

Hvad skal der stå i sådan en velkomstmappe?

"I velkomstmapperne kunne der være vejledninger vedrørende eksempelvis store byggesager, hvis det er menighedsråd, det handler om."

"En valgdag er en festdag"

Ulla Thorbjørn Hansens modkandidat Rasmus Nøjgaard var efterfølgende lettet. Og hvis han også var skuffet, sagde han det ikke højt. Men hans støtter havde svært ved at skjule ærgrelsen.

"Ej!", "Nej, nej..." og "Det havde jeg alligevel ikke regnet med," lød det fra Nøjgaard-hjørnet af landemodesalen, hvor godt 80 personer var stuvet tæt sammen for at overvære offentliggørelsen af resultatet.

"Jeg er lettet. Jeg har fået rigtig mange stemmer. Desværre var det ikke nok. Der kan kun være én vinder, men det betyder ikke, at jeg føler, at jeg har tabt. Det er vigtigt for demokratiet i folkekirken, at vi kan stemme," sagde Rasmus Nøjgaard. 

"En valgdag er altid en festdag. Tusind tak til min kampagnegruppe for at have været ordentlige og respektfulde hele vejen igennem."

Ny biskop, ny profil

Da Ulla Thorbjørn Hansen lidt senere får taget nye portrætfotos, ender hun med at stå under fotoet af Jan Lindhardt, biskop i Roskilde fra 1997 til 2008.

Måske en tilfældighed. Men så alligevel ikke. For når man taler med folk, der kender Ulla Thorbjørn Hansen, tegner der sig et billede af en nyvalgt biskop, der i høj grad har set op til den nu afdøde biskop. Spørgsmålet er derfor: Hvordan vil hun videreføre arven fra tidligere biskopper? Hvad vil hun gøre folkekirkens i stiftet kendt for?

"Vi skal have styr på arbejdsmiljøet, så det er godt at være ansat og frivillig i stiftet. Vi skal også være sjælesorgens kirke med fokus på det, der gøres uden for kirken. Folk skal lære, at kirken ikke kun findes om søndagen, men også er nødvendig andre steder i samfundet, for eksempel i politiet, på sygehuse og i beredskabet," siger hun.

"Noget af det, jeg har talt om, er et større fokus på at være kirke for de unge. Måske kunne hvert provsti sige: 'Hey, vi skal også have mødesteder for de unge'. Det er noget af det, jeg gerne vil kendes for, når der er gået 14 år."

14 år til 70-året

Om 14 år fylder Ulla Thorbjørn Hansen 70 år, og skal senest da træde tilbage som biskop på grund af alder. Om den kommende biskops udtalelse om de 14 år er en indikation på, at hun vil sidde alle 14 år på posten - eller gå af tidligere - må tiden vise.

Indtil da, og fra 1. september, er Ulla Thorbjørn Hansen i hvert fald valgt til biskop over Roskilde Stift.