Indflydelse i folkekirken

Undersøgelse: Biskopper er de mest indflydelsesrige i folkekirken

Undersøgelsens resultat tegner et billede af en klassisk magtstruktur: En trekant bestående af topgejstlighed, politikere og medier. På den vis afspejler folkekirken magtstrukturen i det øvrige samfund, mener formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasen. Foto: Leif Tuxen

Biskopperne dominerer listen over de 10 mest indflydelsesrige i folkekirken. Politikere og medier er repræsenteret, men de faglige organisationer er fraværende

Hvem er de mest indflydelsesrige i Den Danske Folkekirke? Det er ikke noget, man til daglig taler højt om – men en ny undersøgelse, Kirke.dk har lavet, viser, at bispekollegiet tegner sig for syv pladser på listen over de 10 mest indflydelsesrige personer i folkekirken.

Kirkeminister Mette Bock (LA) og formand for kirkeudvalget Karen Johanne Klint (S) indtager sammen med chefredaktør på Kristeligt Dagblad Erik Bjerager de tre øvrige pladser på listen.

Lægfolk i form af folkevalgte til menighedsråd, provsti- og stiftsudvalg er fraværende. Heller ikke de frie folkekirkelige organisationer eller menige præster er repræsenteret på listen.

Næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen havde gerne set, at der havde været lægfolk på listen. Hun er dog fortrøstningsfuld, idet hun peger på, at lægfolkets indflydelse ofte foregår mindre synligt, end det er tilfældet for biskopper, politikere og mediepersonligheder.

”Biskopperne er nemme at få øje på – og det er helt naturligt, da det er dem, vi har valgt til at stå i spidsen. Her må man bare huske på, at der er mange, der står bag dem og får det folkekirkelige maskineri til at køre, og at megen indflydelse ligger i netværk og kontaktflader, der ikke er slet så synlige.” 

Dog mener hun, at undersøgelsens resultat må mane til eftertænksomhed blandt biskopperne.

”Jeg oplever ikke, at vi har en bispekirke. Jeg mener, at vi har nogle biskopper, der er meget imødekommende i dialogen med lægfolket. Jeg tænker, resultatet må vække til omtanke hos biskopperne. Vi har en fælles opgave i at få fremstillet folkekirken, som et sted hvor andre end biskopper og politikkere har indflydelse,” siger hun.

Spørger man formand for Præsteforeningen Per Bucholdt Andreasen, mener han også, at det må give anledning til overvejelse, at der hverken er lægfolk eller menige præster repræsenteret på listen.

”Undersøgelsens resultat tegner et billede af en meget klassisk magtstruktur. Vi ser en trekant bestående af topgejstlighed, politikere og medier. På den vis afspejler magtstrukturen i folkekirken magtstrukturen i det øvrige samfund,” siger han.   

Man plejer at sige ’follow the money’. Altså hvor pengene er, er også der, hvor indflydelsen er. For mig er kirke at være menighed – og her er det de lokale ildsjæle, der trækker læsset og sætter dagsordenen.

Biskop Henrik Stubkjær

Han peger dog også på, at Præsteforeningen, ligesom Landsforeningen af Menighedsråd, sidder i en række udvalg og dermed har en høj grad af indflydelse på mange af de beslutninger, der træffes i folkekirken på landsplan.

”Men her er der tale om en mere indirekte indflydelse, der ikke er så synlig,” siger han.

En af de biskopper, der er at finde på listen, er biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær. Han undrer sig meget over, at man ikke finder hverken lægfolk, præster eller repræsentanter for de frie folkekirkelige organisationer på listen.

”Vi har mange stærke meningsdannere repræsenteret her, så det undrer mig meget, at de ikke er at finde på listen.”

Dertil peger han på, at langt størsteparten af pengene i folkekirken forvaltes lokalt i sognene.

”Man plejer at sige ’follow the money’. Altså hvor pengene er, er også der, hvor indflydelsen er. For mig er kirke at være menighed – og her er det de lokale ildsjæle, der trækker læsset og sætter dagsordenen. Vi har langt fra en bispekirke i Danmark, så jeg forholder mig lidt skeptisk til undersøgelsens resultat,” siger han.

Chefredaktør på Kristeligt Dagblad finder det naturligt, at han – og dermed avisen – er at finde på listen.

”Det ville være unaturligt, hvis ikke chefredaktøren for en avis som Kristeligt Dagblad skulle optræde på en sådan liste over de mennesker, der har indflydelse på kirkelivet i Danmark,” siger han.

Han peger på, at han og avisens redaktion har magten over overskrifterne og hvilke emner, der skal debatteres og sættes fokus på i denne sammenhæng.

”Derfor er vi også meget bevidste om, at den indflydelse skal vi forvalte med meget stor ansvarlighed og være meget modtagelig for kritik,” siger han.

Han mener ikke, at det er unaturligt, at listen tager sig ud som den gør.

”Biskopperne har naturligt nok stor indflydelse i folkekirken, men nok alligevel ikke helt så stor, som man umiddelbart kan tro. De har indflydelse på, hvilke emner, der skal tages op, men det er ikke dem, der forvalter størstedelen af pengene i folkekirken. De forvaltes lokalt i sogne og provstier. Derfor er der mange andre end dem, der også er med til at forme kirken,” siger han.

De 10 mest indflydelsesrige i folkekirken


Listen er ordnet i alfabetisk rækkefølge efter fornavn:

  • Elof Westergaard. Biskop, Ribe Stift
  • Erik Bjerager. Ansv. chefredaktør, Kristeligt Dagblad
  • Henrik Stubkjær. Biskop, Viborg Stift
  • Henrik Wigh-Poulsen. Biskop, Aarhus Stift
  • Karen Johanne Klint. MF (S). Fmd. for folketingets Kirkeudvalg, kirkeordfører
  • Marianne Christiansen. Biskop, Haderslev Stift
  • Mette Bock. MF (LA), Kirke- og kulturminister
  • Peter Fischer-Møller. Biskop, Roskilde Stift
  • Peter Skov-Jakobsen. Biskop, Københavns Stift
  • Tine Lindhardt. Biskop, Fyens Stift