Mindeord

Tidligere kollega i Kirkeministeriet: Steffen Brunés var en trofast og loyal støtte

"Han var højt respekteret - men på grund af sin rolle på arbejdsgiversiden selvfølgelig ikke altid elsket - i præsternes og kirkefunktionærernes faglige organisationer," skriver Jørgen Engmark. Foto: Nicolas Følsgaard

Kirkeministeriets ekspert i kirkeret, kommitteret Steffen Brunés, er død. Mangeårig kollega og forhenværende informationskonsulent i Kirkeministeriet Jørgen Engmark skriver mindeord

I foråret 1980 besluttede Kirkeministeriet at ansætte en nyuddannet jurist ved navn Steffen Brunés som fuldmægtig.

Det skulle vise sig at være et perfekt match, som både ministeriet og Steffen Brunés havde stor glæde af, lige indtil Steffen Brunés døde den 28. november 2018, 65 år gammel.

I 1989 blev Steffen Brunés som blot 34-årig udnævnt til kontorchef i Kirkeministeriets 3. kontor. Det er ministeriets eget personalekontor. Men langt den største og væsentligste opgave for kontoret er at have det overordnede ansvar for alle ansatte i folkekirken. Det gælder for præsterne, der bliver ansat af kirkeministeren, og for provster og biskopper, der bliver udnævnt af Dronningen. Men 3. kontor har også ansvaret for overenskomster for de mange tusinde lokalt ansatte medarbejdere ved kirker og kirkegårde, der har menighedsrådene som arbejdsgivere.

Da Kirkeministeriet i slutningen af 1990'erne fik en stærkt voksende it-afdeling som følge af, at alle præster og kirkekontorer blev koblet på et elektronisk kirkenet, fik Steffen Brunés også et overordnet ansvar her som afdelingschef for det, der kom til at hedde Personale- og It-afdelingen.

Steffen Brunés fik gennem godt 28 års virke som kontorchef og afdelingschef en uhyre bred kontaktflade i folkekirken. Han var højt respekteret - men på grund af sin rolle på arbejdsgiversiden selvfølgelig ikke altid elsket - i præsternes og kirkefunktionærernes faglige organisationer. Og han var meget værdsat af biskopper og andre med lederstillinger i folkekirken som en god sparringspartner, når der var behov for det.

Inspireret af dr. jur. Preben Espersen, der som departementschef i Kirkeministeriet i årene 1988-1998 udgav flere bøger om kirkeret, skrev Steffen Brunés håndbogen 'Folkekirkens personale', der udkom i 1. udgave i 2001, i 2. udgave i 2003 og i 3., grundigt reviderede udgave i 2014.

Den 1. januar 2018 stoppede Steffen Brunés som afdelingschef. Ikke for at gå på pension, men for som kommitteret i kirkeret at arbejde bredere med det kirkeretlige område. Det var blandt andet tanken, at han skulle udarbejde en samlet fremstilling af kirkeretten.

Det nåede han desværre ikke. Hans sidste arbejde for ministeriet blev derfor formandskabet i et udvalg om præstemangel, hvis betænkning blev offentliggjort i september i år.

Steffen Brunés var i sine godt 38 år i Kirkeministeriet en trofast og loyal støtte og rådgiver for de skiftende kirkeministre, for chefkolleger og medarbejdere i ministeriet såvel som for mange rundt om i folkekirken. Jeg tænker selv med glæde og tak på de 23 år, hvor jeg som informationskonsulent i ministeriet havde Steffen Brunés som en klog og altid åben samtale- og sparringspartner.