"Høsterkøb-eksemplet"

Sogn sender manifest til samtlige præster og menighedsråd i landet

Folketingsmedlem Naser Khader (K) har skrevet forord til "Fremtidens folkekirke", som Høsterkøb Menighedsråd har produceret og sendt til samtlige præster og menighedsrådsformænd i folkekirken – foruden stifter, teologiske uddannelser og kirkepolitikere. Foto: Kirke.dk

4500 af landets menighedsrådsformænd, præster og meningsdannere modtager i disse dage en "systemkritisk" pamflet, finansieret af kirkekassen i Høsterkøb Sogn. Menighedsrådet mener at have knækket koden til folkekirkens fremtid

Folkekirken bør være for hele befolkningen – tvivlere, ateister, muslimer og andet godtfolk – og ikke blot for en mindre gruppe "traditionalister".

Det mener menighedsrådet i Høsterkøb Sogn i Nordsjælland, hvorfor de har udgivet en 60 sider lang bog. Ifølge menighedsrådet er bogen både systemkritik af folkekirken og Høsterkøb Sogns opskrift på, hvordan man kan forny folkekirken og i særdeleshed dens kerneydelse højmessen, så den bliver interessant for et kirkefremmed lokalsamfund.

Menighedsrådsformand Peter Gerlach-Hansen mener, at Høsterkøb Sogns eksempel har national interesse, hvorfor bogen er distribueret til samtlige landets menighedsråd og præster.

”Vi repræsenterer tvivlerne og de kulturkristne, som udgør 95 procent af folkekirkens medlemmer. Vores ønske er at give inspiration til, hvordan man kan gøre folkekirken mere interessant for dem, så den ikke sygner hen,” siger han.

Menighedsråd afholdt udgifter for 72.000 kroner

Menighedsrådets kasse har betalt for produktionen af bogen ”Et bud på Fremtidens Folkekirke – For og af Folket”, der udkom den 1. februar. Dertil kommer distributionen til landets menighedsråd og præster samt til de teologiske uddannelser, stifter og kirkepolitikere. Det har kostet menighedsrådet – og dermed kirkeskatteyderne – 72.000 kroner, oplyser menighedsrådsformanden. 

Ifølge Folkekirkens økonomilov kan menighedsrådet af den lokale kirkekasse afholde udgifter til fremme af det kirkelige liv i sognet, provstiet og stiftet.

Kirke.dk har forhørt sig hos Landsforeningen af Menighedsråd, om udgivelse og landsdækkende distribution af bogen falder inden for lovens ramme. Landsforeningen svarer, at dette er op til menighedsrådet i samråd med provstiudvalget at vurdere.

Årelang strid er bagtæppe for bogen

Der er 2.323 folkekirkemedlemmer i Høsterkøb Sogn, der blev udskilt fra Birkerød Sogn den 1. august 2018 efter årelang intern uenighed i menighedsrådet om højmessens form. I Høsterkøb Kirke ønskede man at forny højmessen, men oplevede modstand i menighedsrådet fra det, de betegner "traditionalister". 

I en pressemeddelelse, der ledsager bogen, skriver menighedsrådet, at denne konflikt er en del af baggrunden for den nye udgivelse.   

”Vi vil gerne fortælle, at fornyelse kan lade sig gøre, også selvom man møder modstand fra traditionalister. Der er mange måder, man kan skabe fornyelse på, men vi vil gerne dele en opskrift, som vi har set virke. Nemlig, at man som præst og menighedsråd spørger folk, hvad de ønsker sig af deres kirke,” siger Peter Gerlach-Hansen.

Selvom sognet kun har eksisteret i et halvt år, og menighedsrådet kun har siddet siden 2016 (dengang valgt ind i Birkerød Sogns menighedsråd), går erfaringerne med at lave kirke på en ny måde længere tilbage.

Vi vil gerne fortælle, at fornyelse kan lade sig gøre, også selvom man møder modstand fra traditionalister

Peter Gerlach-Hansen, menighedsrådsformand i Høsterkøb 

”Flere af os har været engageret i kirken og arbejdet med at forny højmessen de sidste tre år og nogle af os, siden vores præst Annemette Norsker kom til for ni år siden. Men vi har ikke en lang kirkelig baggrund. Vi har bare oplevet, at det vi gør åbenlyst virker, og undret os såre over, hvorfor vi har mødt så megen modstand,” siger han.

Sognepræst er rørt over udgivelsen

Sognepræst Annemette Norsker fortæller, at hun har medvirket til udgivelsen, men at bogen er menighedsrådets projekt.

”Jeg synes, der er enormt rørende, at folkekirken betyder så meget for mit menighedsråd, at de her travle, erhvervsaktive folk, der har sindssygt travlt, har villet lægge så meget arbejde i denne udgivelse,” siger hun.

Hun fortæller, at hun har været primusmotor i de forandringer, der er sket i Høsterkøb Kirke de seneste ni år – og at hun sætter stor pris på den opbakning menighedsrådet giver hende. Også med den nye udgivelse.

”Jeg tror, den kan være til stor inspiration og fortrøstning for alle de tvivlere og kulturkristne, der gerne vil have noget med kirken at gøre, men ikke får et ben til jorden,” siger hun.

Citeret domprovst kender ikke til udgivelsen

I bogen lyder der en stor tak til Grete Bøje, der er provst i Rudersdal Provsti og domprovst i Århus Stift, Poul Henning Bartholin, for deres indsigtsfulde perspektiver. Begge er de citerede flere gange i udgivelsen.

Jeg kender ikke til bogen og ved ikke noget om Høsterkøb sogn, deres idéer, bestræbelser og eventuelle politiske dagsorden

Poul Henning Bartholin, domprovst i Århus Stift

Domprovst i Århus Stift, Poul Henning Bartholin, fortæller, at han har holdt et foredrag i Rudersdal Provsti og efterfølgende blev kontaktet af sognepræst i Høsterkøb, Annemette Norsker, der havde uddybende spørgsmål.

”Hun lavede et uddybende interview og nævnte også, at hun ville skrive om det. Men jeg kender ikke til bogen og ved ikke noget om Høsterkøb Sogn, deres idéer, bestræbelser og eventuelle politiske dagsorden. Jeg har udtalt mig om mine egne holdninger uanset deres situation,” siger han.

Han understreger, at han ikke ønsker at være en del af deres eventuelle modsætningsforhold til andre eller tage stilling til den uenighed, der har ledt til sognedelingen.

Det har ikke været muligt at træffe provst i Rudersdal Provsti, Grete Bøje, da hun er på ferie. Ligeledes har det ikke været muligt at træffe stiftets biskop, biskop over Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel.

Fornyelse i Høsterkøb Sogn

I Høsterkøb Kirke har man arbejdet målrettet med at forny højmessen, så den tiltrækker flere kirkegængere. 

Man har flyttet den fra klokken 10.00 til klokken 13.00, menigheden knæler ikke ved alteret under nadveren og to musikere spiller moderne musik.

Ændringerne af gudstjenestens form har fået flere til at komme i kirke, og hver søndag kommer der i gennemsnit 45 i kirke i et sogn med 2.323 folkekirkemedlemmer.

Høsterkøb Sogn blev til i august 2018 efter at være blevet delt fra Birkerød Sogn på grund af intern uenighed i menighedsrådet om højmessens form.

Popmusik og sene højmesser: Nyt sogn har femdoblet antallet af kirkegængere
"Høsterkøb-eksemplet" For abonnenter på Kirke.dk

Popmusik og sene højmesser: Nyt sogn har femdoblet antallet af kirkegængere

”Et bud på Fremtidens folkekirke – For og af Folket”

Bogen udkom den 1. februar i 7500 eksemplarer.

1600 eksemplarer har menighedsrådet selv distribueret til samtlige sognets husstande.

4000 eksemplarer er distribueret til samtlige landets præster og menighedsrådsformænd. 

250 eksemplarer er blevet distribueret til de teologiske uddannelser.

150 eksemplarer er blevet distribueret til landets stifter.

Derudover har Kirkeudvalget og Kirkeministeriet modtaget eksemplarer af bogen.

Forlaget Eksistensen har modtaget 450 eksemplarer af bogen til videresalg.

Menighedsrådet har betalt 72.000 kroner for trykning og distribution af bogen.

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail