Rigspolitiet slår fast: Menighedsrådsmøder er underlagt forsamlingsloftet

I to måneder har det været usikkert, om menighedsrådsmøder er underlagt forsamlingsloftet. Men overfor Kirke.dk slår Rigspolitiet fast: Forsamlingsloftet gælder. Menighedsrådsforeningen accepterer udmeldingen, men fastholder muligheden for fysisk møde

Efter længere tids usikkerhed slår Rigspolitiet nu fast, at menighedsrådsmøder er omfattet af forsamlingsloftet på fem personer. Foto: Leif Tuxen

Må? Må ikke?

Siden den 7. januar 2021 har det i Kirkeministeriets vejledning heddet, at det er under afklaring, hvorvidt menighedsrådsmøder er underlagt det gældende forsamlingsloft på fem personer. 

Dermed har det i to måneder været uklart, hvorvidt menighedsrådene ville bryde loven, hvis de afholdt et fysisk menighedsrådsmøde. 

Som Kirke.dk kunne fortælle i februar, og Kristeligt Dagblad i går (15. marts 2020, red.), har det haft den konsekvens, at flere menighedsråd har afstået fra at holde fysiske møder. Selvom de har haft lyst til det. 

Rigspolitiet: Forsamlingsloftet gælder

Men nu er der imidlertid kommet en afklaring på sagen. 

Kirke.dk har nemlig spurgt Rigspolitiet, hvorvidt forsamlingsloftet omfatter menighedsrådsmøder. Og fra landets øverste politimyndighed er meldingen klar: Forsamlingsloftet gælder.

”Rigspolitiet kan oplyse, at der i øjeblikket gælder et forbud mod at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 5 personer til stede på samme sted samtidig (dog 10 på Bornholm). Menighedsrådsmøder kan som udgangspunkt ikke karakteriseres som en religiøs handling.”

”Derved gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for menighedsrådsmøder.” 

Desuden fortæller Rigspolitiet, at der den 15. januar er sket en ændring i forhold til tidligere, hvor menighedsrådsmøder ikke var underlagt forsamlingsloftet. 

Derved gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer også for menighedsrådsmøder

Rigspolitiet

”Vi kan supplerende oplyse, at forsamlingsforbuddet på fem personer indtil den 15. januar 2021 ikke gjaldt for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de rådede over. Det betyder, at forsamlingsforbuddet indtil den 15. januar 2021 ikke gjaldt for aktiviteter, der foregik i for eksempel en kirke, herunder heller ikke menighedsrådsmøder, der blev afholdt i en kirke.”

Menighedsrådsforeningen: Godt med afklaring, men hvorfor først nu?

Hos Landsforeningen af Menighedsråd har man siden begyndelsen af januar efterspurgt en afklaring af sagen. Og nu da Rigspolitiet har meldt så klart ud, er man på sin vis tilfreds hos menighedsrådenes interesseorganisation, fortæller formand Søren Abildgaard.

”Det er glædeligt, at Rigspolitiet nu skriftligt har præciseret fortolkningen af reglerne. Kirkeministeriet og dermed folkekirken har ventet på en afklaring fra Justitsministeriet siden 7. januar. Vi kan nu på Rigspolitiets svar forstå, at denne afklaring har været til stede siden 15. januar.”

”Det ville således også have været muligt for Kirkeministeriet at præcisere reglerne for menighedsrådsmøder allerede den 15. januar. I stedet har menighedsrådene været henvist til en lakonisk oplysning om, at det er under afklaring præcist, hvordan de nye regler skal implementeres.”

”Det er en situation, der helt naturligt også har givet anledning til spørgsmål fra Folketingets Kirkeudvalg.”

Søren Abildgaard ville dog stadig ønske, at Rigspolitiet var kommet fra en til anden tolkning af reglerne.

”Rigspolitiet anfører helt korrekt, at menighedsrådsmøder ikke kan karakteriseres som en religiøs handling og derfor er underlagt forsamlingsforbuddet. Det har imidlertid heller aldrig været Landsforeningen af Menighedsråds påstand, at menighedsrådsmøder kan sidestilles med gudstjenester eller andre kirkelige handlinger.”

”Det er fortsat vores opfattelse, at menighedsrådenes møder er en naturlig og nødvendig del af det ledelsesarbejde, der foregår på de lokale kirkelige arbejdspladser. Dermed falder menighedsrådsmøderne ind under undtagelsen i bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 4.”

Politikredsene: Ingen har brudt loven

Udover at spørge Rigspolitiet, hvorvidt menighedsrådsmøder er omfattet af forsamlingsloftet, har Kirke.dk desuden spurgt landets 12 politikredse, hvorvidt de har udstedet bøder til menighedsråd, der er har overtrådt forsamlingsloftet. 

Fra alle politikredse har meldingen været den samme: Det har ikke været tilfældet.