Præst og menighedsråd nægter at holde juleaftensgudstjeneste

Sognepræst Kaj Bollmann har sammen med sit menighedsråd i Jyllinge besluttet ikke at afholde gudstjeneste juleaften. Biskoppen fastholder, at der skal holdes juleaftensgudstjeneste. Foto: Leif Tuxen

Menighedsrådet i Jyllinge Sogn og sognepræst Kaj Bollmann nægter at holde juleaftensgudstjeneste. Biskop Peter Fischer-Møller fastholder, at de skal holde gudstjeneste

Opdateret 18. december 13:30: Af den oprindelige artikel fremgik det, at biskoppen havde indkaldt menighedsrådet til møde. Roskilde Stift oplyser, at der ikke er indkaldt til møde.

Skal der holdes gudstjeneste i folkekirken juleaften eller skal der ikke? Debatten har raset de seneste dage, og torsdag aften nåede den et nyt niveau:

Menighedsrådet i Jyllinge Sogn, hvor Kaj Bollmann er sognepræst, har nemlig besluttet ikke at holde gudstjeneste juleaften.

Facebook skriver Kaj Bollmann blandt andet:

”Menighedsrådet i Jyllinge Sogn har enstemmigt – inkl. præsterne – og med tilslutning fra samtlige medarbejdere ved kirken besluttet, at vi med den nuværende smittesituation er nødt til at undlade at gennemføre de planlagte juleaftensgudstjenester i Hellig Kors Kirke i Jyllinge.”

”Der ligger en grundig drøftelse og mange overvejelser bag denne beslutning; men det er vores faste overbevisning, at hensynet til menighedens sikkerhed må veje tungest i denne sag.”

Biskop: Jeg forventer, at der afholdes julegudstjeneste 

Biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, har tidligere overfor Kirke.dk slået fast, at det er forsvarligt at gennemføre gudstjenester juleaften. 

Det synspunkt har ikke ændret sig. Derfor forventer han også, at det ender med, at der bliver holdt gudstjeneste juleaften i Jyllinge.

”Jeg har modtaget en henvendelse fra menighedsrådet i Jyllinge, der ønsker at aflyse juleaftensgudstjenesten og i stedet gennemføre en kontinuerlig læsning.”

Birthe Ritslev, formand for menighedsrådet i Jyllinge, forklarer at den kontinuerlige læsning vil foregå ved, at juleevangeliet én gang i timen hen over eftermiddagen bliver læst op af enten menighedsrådet eller præsten.

Hertil tilføjer Birthe Ritslev:

”Det er vores hensigt at fastholde denne beslutning, selvom biskoppen mener noget andet.”

Dermed står de to parter stejlt overfor hinanden, da Peter Fischer-Møller på sin side fastholder, at den kontinuerlige læsning ikke er nok. 

”Jeg forventer stadig, at der bliver gennemført en juleaftensgudstjeneste.”  

Retsekspert: Der vil være tale om tjenesteforseelse

Fastholder menighedsrådet deres beslutning, og gennemfører Kaj Bollmann ikke en gudstjeneste juleaften, kan det få konsekvenser. 

Det mener i hvert fald Kristine Garde, kirkeretsekspert. Til Kirke.dk sagde hun i går (den 17. december, red.) om præster, der nægter at gennemføre en gudstjeneste:

”Det vil være tjenesteforseelse. Der er ikke en række specifikke regler, der siger, hvilke konsekvenser det har. Men det plejer at resultere i en sanktion.”
 

Biskop kræver, at der synges ved kirkernes julegudstjenester
For abonnenter på Kirke.dk

Biskop kræver, at der synges ved kirkernes julegudstjenester

Roskildebiskop Peter Fischer-Møller mener, det i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anvisninger er fuldt forsvarligt at gennemføre julegudstjenesterne, og kræver, at der synges. Coronasituationen er alvorlig, men kirkerne kan håndtere sagen, mener han