Folketingsvalg 2019

Ønskelisten: Det ønsker Kirkeligt Centrum sig af en ny kirkeminister

"Vi håber, at kirkeministeren vil være med til at fremme viden om og fortrolighed med folkekirken og dens tradition blandt de nye folketingspolitikere," siger Kaj Bollmann, forman for Kirkeligt Centrum. Foto: Leif Tuxen

En demokratisering af folkekirkens styrelse, mindre politisk indblanding i kirkelivet og plads til både migrantmenigheder og "politisk ukorrekte" holdninger i folkekirken - det er nogle af vores ønsker til den kommende kirkeminister, fortæller Kirkeligt Centrums formand, sognepræst Kaj Bollmann

Ønskeliste til den nye kirkeminister

Hvad ønsker de kirkelige retninger og bevægelser af den kommende kirkeminister? Kirke.dk har bedt en række repræsentanter for dansk kirkeliv om at lave en ønskeliste til ministeren. Den første ønskeliste kommer fra Kirkeligt Centrum:

  1. Kirkeligt Centrum håber, at en ny kirkeminister vil tage initiativ til at gennemføre en reform af folkekirkens styrelse i stil med den, som blev lagt i skuffen efter udvalgsarbejdet i Thorning-regeringens tid. Målet skal være at udvide det folkekirkelige demokrati, så det når til tops, både hvad angår økonomi og indhold – uden at røre ved folkekirkens grundlovsmæssige stilling.
  2. Vi håber, at kirkeministeren vil sikre, at regeringen fortsat vil have øje for det folkekirkelige frisind, herunder samvittighedsfriheden for præster. Folkekirkens rummelighed skal bevares, også for mindretal med synspunkter der er ”politisk ukorrekte”.
  3. Vi håber at kirkeministeren vil stoppe de statskirkelige udviklingstendenser, der har været på det seneste – ikke mindst, så folketingspolitikere viser tilbageholdenhed med at blande sig i indholdsmæssige spørgsmål
  4. Vi håber at kirkeministeren vil løfte sin stemme i regeringen for, at Danmark har en mere aktiv holdning til kristendomsforfølgelser – herunder at konvertitter ikke hjemsendes til lande, hvor deres tro kan bringe dem i fare.
  5. Vi håber, at en ny kirkeminister vil være med til at åbne for, at migrantmenigheder kan få en form for tilknytning til folkekirken, hvis de ønsker det.
  6. Vi håber, at kirkeministeren vil være med til at fremme viden om og fortrolighed med folkekirken og dens tradition blandt de nye folketingspolitikere.

Kirkeligt Centrum

Kirkeligt Centrum opstod omkring forrige århundreskifte som et alternativ til de to store kirkelige retninger, grundtvigianismen og Indre Mission. 

Bevægelsen betonede selve kirkeinstitutionen og det gejstlige embede, men også lægfolkets ret til at deltage i kirkestyre og menighedsliv. Den gik ind for en kirkeforfatning og vendte “sig imod præstefrihedskravene, tog afstand fra missionsfolkenes bibelsyn og tanker om skellet og havde en kulturåben holdning. 

Fra 2013 har Kirkeligt Centrum udgivet et årsskrift, som er Kirkeligt Centrums talerør.

Kilde: Kirkeligt Centrum

 

Ønskelister til den nye kirkeminister

Efter folketingsvalget den 5. juni stopper Mette Bock som kultur- og kirkeminister. Hvad ønsker de kirkelige retninger og bevægelser af den kommende kirkeminister? Kirke.dk har bedt en række repræsentanter for dansk kirkeliv om at lave en ønskeliste.

Læs de andre ønskelister her