Ny bispekandidat: Vi skal være på vagt overfor en teologisk konsensuskultur

Eva Holmegaard Larsen er fjerde kandidat til bispeembedet i Helsingør Stift. For hende er det vigtigt, at der er plads til teologisk og kirkelig diskussion. Der er nemlig noget galt, hvis alle marcherer i samme retning

”Det er vigtigt, man ikke går uden om de ømme punkter, for eksempel i forhold til væsentlige teologiske temaer som frelse, det evige liv og genopstandelsen. Det skal man arbejde med, for det er der, vi har noget at sige, der ikke høres andre steder,” siger Eva Holmegaard Larsen. Foto: Kåre Gade / Helsingør Stift

Eva Holmegaard Larsen, præst i Nødebo Sogn, og teologisk konsulent i Helsingør Stift, er kandidat til at blive den næste biskop over Helsingør Stift.

”Jeg stiller op, fordi der er en gruppe af præster og menighedsrådsmedlemmer, der kan se mig som den næste biskop. Det er jeg glad for og tager som en stor tillidserklæring.”

Sådan begrunder Eva Holmegaard Larsen sit kandidatur og tilføjer:

”Igennem 26 år har jeg været sognepræst i Helsingør Stift. Jeg kender både stiftet og folkekirken indefra. Hertil kommer, at jeg løbende har deltaget aktivt i den folkekirkelige debat.”

”Når mange råber i én retning, kan jeg ikke lade være med at tænke, at der er noget, vi har overset. I coronakrisen, mener jeg, vi har overset kirkernes betydning som det sted, mennesker kan søge ind i og finde fred og trøst i en svær tid."

Anerkendelse i centrum

Som kommende biskop over Helsingør Stift er der flere emner, Eva Holmegaard Larsen vil fokusere på.

”Vi kan blive bedre til at arbejde sammen. Større samarbejde giver både større arbejdsglæde, men også større respekt for vores fælles opgave. Det, at præster i højere grad arbejder sammen, skaber fællesskab, og giver samtidig grobund for gensidig anerkendelse.”

”Det er vigtigt med anerkendelse. Det er så let at få øje på de mange spændende og spektakulære arrangementer, vi kan sætte på Facebook. Men hvad med alt det mere usynlige arbejde? Der, hvor kirken virkelig betyder noget, er i det daglige, almindelige præstearbejde med at holde gudstjenester, døbe, vie og begrave, at vi er til stede og til rådighed.”

Menighedsrådene skal have hjælp

Samtidig vil Eva Holmegaard Larsen sætte fokus på menighedsrådenes vigtige rolle.

”Folkekirkens ledelse ligger hos de lokale menighedsråd, og der ligger den godt. Det er ikke mindst på grund af medlemmernes store indflydelse på deres egen kirke, at kirken stadig er dybt forankret i danskernes liv og bevidsthed. Derfor er det vigtigt at underbygge og understøtte den lokale ledelse.”

”Man må ikke glemme, at folkekirken lever af sine ildsjæle. Det administrative fylder meget i menighedsrådsarbejdet, og det går fint de fleste steder. Men der er også steder, hvor ressourcerne er færre. Det er vigtigt at blive ved med at arbejde med, hvordan man bedst sætter ind og tilbyder den nødvendige hjælp, så man ikke brænder ud.”

En biskop, der lytter

Biskopper taler og prædiker. Det vil Eva Holmegaard Larsen også, men samtidig vil hun fokusere på at lytte.

”Jeg vil være en biskop, der er god til at lytte til, hvad der foregår. Det kunne være spændende at arbejde med nogle nye modeller for, hvordan man kan kommunikerer mere direkte med biskoppen. Det kan for eksempel være i form af et rådgivningsudvalg, bestående af præster og folkevalgte, der sidder to år ad gangen og har fingeren på pulsen med, hvad der rører sig i stiftet.”

Og så skal der være plads til de forskellige elementer i arbejdet som biskop.

”Som biskop er der meget administrativt arbejde, sådan vil det være. Men jeg vil prioritere og afsætte tid til at tænke i og arbejde med visioner og udvikling af kirken. 

Uenighed gør stærk

”På nogle punkter er jeg nok konservativ, på andre ikke. Jeg har dybe rødder i det lutherske og det grundtvigske. Det, der har min største interesse er der, hvor den kristne tro taler stærkt og fordrende, og hvor det brænder sig på."

"Når vi ved, hvor stærk en grund kirken står på, behøver vi ikke være så bekymrede, heller ikke for ind imellem at prøve noget nyt. Grundlæggende hviler jeg i, at Gud er til før min tro. Derfor er jeg nok lidt frygtløs." 

Sådan beskriver Eva Holmegaard Larsen sit eget teologiske ståsted, men tilføjer samtidig, at dette ståsted ikke er det samme som, at hun har fastfrosne teologiske synspunkter.

”Det er vigtigt, man hele tiden arbejder med sin teologi og ikke går uden om de ømme punkter, altså der hvor det bliver svært, for eksempel i forhold til væsentlige teologiske temaer som frelse, det evige liv og genopstandelsen. Det skal man arbejde med, for det er der, vi har noget at sige, der ikke høres andre steder.”

På mange punkter er vi ramt af en konsensuskultur. Men bliver en bedre præst og prædikant af at turde være uenige og tage den teologiske diskussion

Eva Holmegaard Larsen, bispekandidat

I det hele taget vil Eva Holmegaard Larsen som kommende biskop understøtte, at den teologiske debat ikke fryser fast i lette og forudindtagede positioner.

”På mange punkter er vi ramt af en konsensuskultur. Men bliver en bedre præst og prædikant af at turde være uenige og tage den teologiske diskussion. Ingen teologiske positioner er hævet over kritik. Derfor vil jeg slå et slag for respekten for forskellighed.”  

Præstearbejdet er meningsfuldt

Før i tiden, altså før coronaen, var et af de væsentlige kirkelige emner præstemangel. Når temaet igen komme til at fylde, mener Eva Holmegaard Larsen, det er afgørende, at præstearbejdet som en meningsfuld beskæftigelse kommer i fokus.

”Gode konkrete løsninger er præstekadetterne i Favrskov og præstepraktikken på Lolland-Falster. Men samtidig er det vigtigt, at vi slår til lyd for, at præstearbejdet er vigtigt og har betydning for andre.”

”Selv har jeg oplevet både op- og nedture i arbejdet, men jeg har aldrig tvivlet på det værdifulde i arbejdet. Det, tror jeg, taler til unge mennesker, der ikke bare går efter løn og status, men gerne vil have et arbejde fuld af mening.”

Folkekirken skal frem i folks bevidsthed

Nedlukning og genåbning af folkekirken i forbindelse med corona har fyldt meget på Kirke.dk og i Kristeligt Dagblad. 

Men kigger man på medielandskabet i bredere forstand, og dermed stiller skarpt på danskernes opmærksomhed på folkekirken, har folkekirken ikke fyldt meget i de seneste uger coronadebat. Noget, der maner til eftertanke, mener Eva Holmegaard Larsen. Også i tiden efter coronaen.

”Det vil være vigtigt for mig at være med til at styrke danskerens bevidsthed om folkekirken. Vi har allerede i dag nogle dygtige mediepræster, der blander sig i debatten. Men vi skal have flere præster til at blande sig. For folkekirken har noget væsentligt at sige i mange sammenhænge.”