Magtdebat i folkekirken

Menighedsråd kritiserer landsforeningens ønske om at blive arbejdsgiverorganisation 

Inger Bidstrup, formand for Risbjerg Sogns menighedsråd i Hvidovre, var blandt de kritikere, der på delegeretmødet i maj advarede mod Landsforeningen af Menighedsråds ambitioner om at få forhandlingsretten. Allerede i december 2018 sendte Risbjerg sogn et "bekymringsbrev" til bestyrelsen. Foto: Kåre Gade

Lokale menighedsråd vender sig mod Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive arbejdsgiverorganisation. Det er udtryk for en centraliseringstendens, mener menighedsrådsformand

Fronterne trækkes op i en faglig debat i folkekirken.

På den ene side står bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd, der gentagne gange har argumenteret for, at landsforeningen skal omdannes til Folkekirkens Arbejdsgiverorganisation og overtage overenskomstsforhandlingerne fra Kirkeministeriet

På den anden side står de ansatte i folkekirken, der er bekymrende for, hvad ændringen vil betyde for dem som ansatte, men også for folkekirken som sådan. En bekymring, der for nylig fik ni faglige organisationer til at komme med et fælles opråb.

”Folkekirkens personalegrupper er stærkt bekymrede over Landsforeningen af Menighedsråds ambition om at blive forhandlingsberettiget arbejdsgiverorganisation.”

Sendte "bekymringsbrev" til landsforeningens bestyrelse

Men også blandt lokale menighedsråd er der skepsis over for bestyrelsens arbejdsgiverambitioner. Risbjerg Sogn i Hvidovre sendte således allerede i december 2018 et "bekymringsbrev" til bestyrelsen.

”Vi er bekymrede for den holdning, der ligger bag tankegangen. Vi har et godt lokalt samarbejde med kirkens ansatte, og det vil vi gerne blive ved med at have. På den her måde frygter vi at komme til at stå stejlt overfor hinanden som menighedsråd og ansatte,"  siger Inger Bidstrup, formand for Risbjerg Sogns menighedsråd.

Samtidig er Inger Bidstrup bekymret for, at landsforeningen ikke magter opgaven som arbejdsgiverorganisation.

”Der er alt for få ansatte i landsforeningen til, at man kan løse opgaven. Bestyrelsen er slet ikke er klar over, hvad det vil koste at løse denne opgave."

De delegerede på generalforsamlingen på Landsforeningens årsmøde i 2018 gav bestyrelsen opbakning til, at der kunne arbejdes videre med tanken om at danne en arbejdsgiverorganisation, dog under forudsætning af, at det ikke ville koste flere penge. 

Da Inger Bidstrup på et efterfølgende møde i Distriktsforeningen Sydøst fik tankerne nærmere skitseret, følte hun sig foranlediget til at handle. Hun skrev derfor, sammen med resten af menighedsrådet i Risbjerg bekymringsbrevet til Landsforeningen af Menighedsråd.

I brevet hedder det blandt andet:

”Det bekymrer os meget, at der tilsyneladende ikke tænkes ret mange resurser tilført i forhold til personale. Vi kan ikke se, det kan lade sig gøre uden en betydelig udvidelse af bestyrelse og ansatte. Det vil selvfølgelig koste penge, og her er der kun menighedsrådene til at betale. Det vil betyde en betydelig forhøjelse af kontingentet for hvert menighedsråd.”

"Bland jer så udenom"

Desuden lufter menighedsrådet i brevet bekymringen for, at ønsket fra bestyrelsen vil føre til en centralisering med uheldige konsekvenser.

”Landsforeningen har generelt udmeldt, at man fraråder, at menighedsrådene lader præster fungere som daglig leder. Landsforeningen har generelt udmeldt, at man anbefaler menighedsrådene ikke at udbetale en-gangsvederlag til de kordegne, der har kæmpet med det nye lønsystem. I begge tilfælde er de generelle udmeldinger udtryk for en kraftig centraliseringstendens. Bland jer så udenom.”

Udover at sende brevet til landsforeningens bestyrelse har menighedsrådet i Risbjerg sendt brevet til de øvrige menighedsråd i provstiet, og planen er nu, at de i fællesskab vil kæmpe imod ønsket om at får forhandligsretten.

Inger Bidstrup er sikker på, at hun og menighedsrådet i Risbjerg har flere støtter.

”Da sagen blev drøftet på landsforeningens årsmøde i år, var vi fem repræsentanter fra forskellige menighedsråd, der luftede vores bekymring under debatten. Men i pausen var der mange andre, der kom hen og sagde til mig, at vi må gøre noget.”

Inger Bidstrup understreger, at hun sådan set er tilfreds med landsforeningen i sin nuværende form.

”Jeg er på mange måder glad for landsforeningen, og jeg synes, den skal blive ved med at være en interesseorganisation, der servicerer os, når vi lokalt er arbejdsgiver. Men man skal altså holde sig fra at blive andet end en interesseorganisation,” siger hun.

”Bestyrelsen har en drøm om at blive til en slags Kommunernes Landsforening, men det er foreningen alt for lille til. De er slet ikke klar over, hvad det vil betyde, og hvad det koster.”

På vej mod adskillelse af kirke og stat?

Også i Islev Sogn i Rødovre er menighedsrådet kritisk. 

”Det her kan blive meget, meget dyrt. I andre sammenhænge ser man, at organisationer og fagforeninger slår sig samme, fordi det kræver mange ressourcer at have den fornødne ekspertise. Alligevel ønsker man få denne nye opgave, der vil blive meget omfattende," siger Karsten Jakshøj, formand for menighedsrådet i Islev.

Karsten Jakshøj er ligesom Inger Bidstrup bekymret for, at ønsket fra bestyrelsen i landsforeningen vil medføre en centralisering, der kan skabe lokale konflikter mellem menighedsråd og ansatte. Desuden forudser han, at det vil gå ud over den service, landsforeningen kan tilbyde sine medlemmer.

”Vi havde på tidspunkt behov for hjælp til noget afklaring. Men den hjælp kunne vi ikke få, og vi kunne heller ikke for at vide, hvorfor vi ikke kunne få det. Hvordan vil det mon være i en større organisation?”

Endelig er der de langsigtede konsekvenser:

”Det er næppe noget, der sker i morgen, men jeg kan da godt være bekymret for, at perspektivet på lang sigt er, at der vil ske en adskillelse af kirke og stat.” 

Vi arbejder løbende på at informere

Inge Kjær Andersen, næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd, kender godt til bekymringen fra menighedsrådet i Risbjerg Sogn.

”Det er bestemt ikke nyt for mig, at der er nogen, der er bekymret. Det forholder vi os løbende til og arbejder derfor hele tiden med at blive bedre til at kommunikere, også til dem der har bekymringer. VI er glade for, at vores medlemmer deler deres bekymringer med os. Det sætter vi pris på, og vi tager dem selvfølgelig med i det videre arbejde”.

Og så deler Inge Kjær Andersen for øvrigt ikke bekymringen for en centralisering. 

”Den bekymring deler jeg bestemt ikke. Som arbejdsgiverorganisation har vi valgt at komme med nogle politiske anbefalinger til vores medlemmer, og anbefalingerne er ikke tænkt som centralisering fra landsforeningens side. Vi er stærke støtter af lokale løsninger. De enkelte menighedsråd må indrette sig, således det giver bedst mening lokalt.” 

Samtidig fastholder Inge Kjær Andersen, at det stadig er bestyrelsens opfattelse, at organisationen kan overtage overenskomstsforhandlingerne fra Kirkeministeriet, uden at det koster ekstra. 

”Vi varetager allerede i dag en lang række opgaver som arbejdsgiverorganisation, og i den kommende tid arbejder vi med at opstille mulige organiseringsformer for arbejdsgiverorganisationen samt estimere økonomien.”

En tilgang, der fik opbakning, da der tidligere i år var delegeretmøde i landsforeningen, slår Inge Kjær Andersen fast. 

”Som sagt er det bestyrelsens hensigt, at de økonomiske rammer så vidt muligt skal findes inden for det eksisterende budget, hvilket også stemmer overens med tilkendegivelsen fra forsamlingen på delegeretmødet i maj i år. Vi tror på, det kan lade sig gøre, og det er det, vi arbejder ud fra.”    

Bekymringsbrev

Inger Bidstrup skrev på vegne af menighedsrådet i Risbjerg i december 2018 et brev til Landsforeningen af Menighedsråd. I brevet beskriver Inger Bidstrup, hvorfor menighedsrådet ikke bakker op om ideen om, at landsforeningen skal omdannes til en arbejdsgiverforening.

I januar 2019 svarede Inge Kjær Andersen på vegne af landsforeningen på brevet fra Risbjerg. I sit brev argumenterer Inge Kjær Andersen for, at det mest hensigtsmæssige er, at landsforeningen bliver en arbejdsgiverorganisation.

Læs brevet fra Inger Bidstrup og menighedsrådet i Risbjerg.

Læs brevet af Inge Kjær Andersen og Landsforeningen af Menighedsråd.

Kilde: Inger Bidstrup, Risbjerg menighedsråd

Skriv et debatindlæg

Kirke.dk er dansk kirkelivs fagmedie. Har du en holdning, en reaktion eller en kommentar, så skriv til os. Debatindlæg må højst fylde 4500 tegn med mellemrum. Vi kan ikke garantere, at vi bringer alle indlæg, og vi forbeholder os retten til at redigere og forkorte. Kontakt os eventuelt, før du skriver.

Send en e-mail