Coronavirus

Menighedsråd udskyder møde, indtil der er en afklaring 

Menighedsrådsmøde i Brøndby Strand Kirke
Må man holde fysiske menighedsrådsmøder eller må man ikke? Menighedsråd rundt i landet er i tvivl, og indtil videre er der ingen afklaring. Her ses et menighedsrådsmøde i Brøndby, da det var muligt at mødes fysisk. Foto: Heiner Lützen Ank

Indtil det bliver afklaret, hvorvidt menighedsrådsmøder er omfattet af forsamlingsloftet, har menighedsrådet i Hirtshals valgt at udskyde det næste menighedsrådsmøde 

Som i andre menighedsråd er man i tvivl i Hirtshals:

Skal man holde fysiske møder og dermed måske bryde forsamlingsloftet på fem personer? Eller skal man i stedet flytte møderne over i den digitale virkelighed og derved afskære nogle ikke-teknikkyndige medlemmer i at være med? Eller skal man gøre noget helt tredje?

I Hirtshals har man indtil videre valgt en pragmatisk løsning på denne udfordring, fortæller menighedsrådsformand Erik Asbjørn Krage.

”Det møde, vi skulle have holdt i midten af februar, har vi udskudt til den 3. marts i håbet om, at der kommer en afklaring inden da.”

Vejledningen er usikker 

Erik Asbjørn Krage og andre menighedsrådsformænd er i tvivl om, hvordan de nuværende coronarestriktioner skal forstås.

I vejledningen fra Landsforeningen af Menighedsråd kan man læse:

Det møde, vi skulle have holdt i midten af februar, har vi udskudt til den 3. marts i håbet om, at der kommer en afklaring inden da

Erik Asbjørn Krage, menighedsrådsformand, Hirtshals

”Møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg og budgetsamråd afholdes som udgangspunkt som fysiske møder. For tiden er det imidlertid uafklaret, dels om der er offentlig adgang til fysiske menighedsrådsmøder og dels, hvilke regler der i givet fald gælder.”   

”Møder i menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet er myndighedsarbejde, og derfor gælder forsamlingsloftet på 5 personer efter Landsforeningens vurdering ikke i denne sammenhæng.”

I denne uafklarede situation vælger man i Hirtshals altså at være på den sikre side og efterleve forsamlingsloftet på fem personer. Selvom der har været forskellige syn på sagen, fortæller Erik Asbjørn Krage.  

”Der var nogen i menighedsrådet, der mente, at vores møder var undtaget. Men er altså ikke rigtigt. Jeg har spurgt provsten og er derfor sikker på, at forsamlingsloftet gælder, indtil, der kommer en afklaring. Og derfor har vi altså udskudt mødet nogle uger.”

Det kan lade sig gøre

Erik Asbjørn Krage håber, der snart kommer en afklaring, og han håber, det bliver muligt at holde fysiske menighedsrådsmøder. Fordi det trods alt er den bedste mødeform. Og skulle afklaringen føre til, at det bliver muligt at være fysisk sammen til møderne, så er man klar til det, forsikrer den nordjysk menighedsrådsformand.  

”Vi har et stort kirkecenter med en stor mødesal, så selvom vi er 12 medlemmer, og der måske kommer nogle tilhørere, så vil vi have mulighed for at gøre det coronasikkert.”
 

Er menighedsrådsmøder undtaget fra forsamlingsforbuddet? Landsforening og Kirkeministeriet er uenige
Coronavirus For abonnenter på Kirke.dk

Er menighedsrådsmøder undtaget fra forsamlingsforbuddet? Landsforening og Kirkeministeriet er uenige

Siden begyndelsen af januar har der været tvivl om, hvorvidt møder i menighedsråd var fritaget fra forsamlingsloftet eller ej. Ifølge en ny opdatering fra Kirkeministeriets FAQ er spørgsmålet "under afklaring". Landsforeningen af Menighedsråd undrer sig

Mødet kan aflyses

Landsforeningen af Menighedsråd gør opmærksom på, at man kan vælge at aflyse mødet. Således hedder det i vejledningen:

"Bemærk, at menighedsrådet i enighed kan aflyse et møde. Enigheden kan konstateres ved elektronisk eller telefonisk kontakt fra formanden for menighedsrådet til hvert enkelt medlem. En eventuel beslutning om at aflyse et møde, skal træffes fra gang til gang. Der er således ikke mulighed for at træffe beslutning om at aflyse menighedsrådsmøderne indtil videre."

Kilde: Landsforeningen af Menighedsråd