Menighedsråd udskyder møde, indtil der er en afklaring 

Indtil det bliver afklaret, hvorvidt menighedsrådsmøder er omfattet af forsamlingsloftet, har menighedsrådet i Hirtshals valgt at udskyde det næste menighedsrådsmøde 

Menighedsrådsmøde i Brøndby Strand Kirke
Må man holde fysiske menighedsrådsmøder eller må man ikke? Menighedsråd rundt i landet er i tvivl, og indtil videre er der ingen afklaring. Her ses et menighedsrådsmøde i Brøndby, da det var muligt at mødes fysisk. Foto: Heiner Lützen Ank

Som i andre menighedsråd er man i tvivl i Hirtshals:

Skal man holde fysiske møder og dermed måske bryde forsamlingsloftet på fem personer? Eller skal man i stedet flytte møderne over i den digitale virkelighed og derved afskære nogle ikke-teknikkyndige medlemmer i at være med? Eller skal man gøre noget helt tredje?

I Hirtshals har man indtil videre valgt en pragmatisk løsning på denne udfordring, fortæller menighedsrådsformand Erik Asbjørn Krage.

”Det møde, vi skulle have holdt i midten af februar, har vi udskudt til den 3. marts i håbet om, at der kommer en afklaring inden da.”

Vejledningen er usikker 

Erik Asbjørn Krage og andre menighedsrådsformænd er i tvivl om, hvordan de nuværende coronarestriktioner skal forstås.

I vejledningen fra Landsforeningen af Menighedsråd kan man læse:

Det møde, vi skulle have holdt i midten af februar, har vi udskudt til den 3. marts i håbet om, at der kommer en afklaring inden da

Erik Asbjørn Krage, menighedsrådsformand, Hirtshals

”Møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg og budgetsamråd afholdes som udgangspunkt som fysiske møder. For tiden er det imidlertid uafklaret, dels om der er offentlig adgang til fysiske menighedsrådsmøder og dels, hvilke regler der i givet fald gælder.”   

”Møder i menighedsrådet og udvalg under menighedsrådet er myndighedsarbejde, og derfor gælder forsamlingsloftet på 5 personer efter Landsforeningens vurdering ikke i denne sammenhæng.”

I denne uafklarede situation vælger man i Hirtshals altså at være på den sikre side og efterleve forsamlingsloftet på fem personer. Selvom der har været forskellige syn på sagen, fortæller Erik Asbjørn Krage.  

”Der var nogen i menighedsrådet, der mente, at vores møder var undtaget. Men er altså ikke rigtigt. Jeg har spurgt provsten og er derfor sikker på, at forsamlingsloftet gælder, indtil, der kommer en afklaring. Og derfor har vi altså udskudt mødet nogle uger.”

Det kan lade sig gøre

Erik Asbjørn Krage håber, der snart kommer en afklaring, og han håber, det bliver muligt at holde fysiske menighedsrådsmøder. Fordi det trods alt er den bedste mødeform. Og skulle afklaringen føre til, at det bliver muligt at være fysisk sammen til møderne, så er man klar til det, forsikrer den nordjysk menighedsrådsformand.  

”Vi har et stort kirkecenter med en stor mødesal, så selvom vi er 12 medlemmer, og der måske kommer nogle tilhørere, så vil vi have mulighed for at gøre det coronasikkert.”