Kursus for kontaktpersoner

Lederuddannelse med succes: Wienerbrød, rammetid og ledelse på distancen

Deltagerne på Folkekirkens Lederuddannelse er meget spørgelystne og bidrager gerne med eksempler fra deres eget arbejde. Her underviser juridisk konsulent i Landsforeningen af Menighedsråd, Tina Louring, i, hvordan man ansætter en ny medarbejder i en sognekirke. Foto: Iben Gad

Med stort engagement fra både deltagere og undervisere diskuterede man alt fra arbejdstidsplanlægning til konfliktløsning på Folkekirkens Lederuddannelse for kontaktpersoner

Til julefesten i sognegården bliver kirketjeneren Bente uvenner med kirketjeneren Anders. Bente mener, at Anders sjusker med tingene og Anders mener, at Bente er alt for langsom. De går begge vrede hjem. Konflikten bliver ikke løst og eskalerer, da de skal planlægge sommerferie. De vil begge holde ferie i den samme uge, hvilket ikke er muligt. Kirkens kontaktperson griber ikke ind, da hun mener, at Bente og Anders er voksne mennesker, der selv må kunne finde ud af at løse problemerne. Så sker der det, at Bente melder sig syg.

Få gratis adgang til denne artikel og alt andet indhold på Kirke.dk i 14 dage.

Allerede abonnent?

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale nyhedsmedie for beslutningstagere, ansatte og frivillige i kirken og de kirkelige organisationer.

Vi er en uafhængig redaktion, som ugen igennem leverer:

  • Faglige nyheder
  • Kalenderoverblik
  • Navnenyt
  • Løsningsorienteret journalistik
  • Analyser og baggrundsviden
  • Inspiration på tværs af faggrupper
  • Netværk og erfaringsdeling

For at få fuld adgang til indholdet på Kirke.dk, skal man have abonnement. Udfyld formularen og få 14 dages prøveabonnement – gratis og uforpligtende.

Se priser og abonnementsbetingelser.

Folkekirkens Lederuddannelse 

Er Landsforeningen af Menighedsråds lederuddannelse, der er specielt udviklet til kontaktpersoner i menighedsråd.

Uddannelsen giver konkret og opdateret viden om rollen som leder og er udviklet med afsæt i Landsforeningens erfaring og interviews med kontaktpersoner om deres opgaver.

I løbet af uddannelsens fire moduler får man et overblik over kontaktpersonens opgaver og konkrete redskaber, der kan bruges i den daglige ledelse. Uddannelsen inddrager både HR og juridiske personaleforhold.

Uddannelsen blev holdt første gang i januar 2017 og lige nu undervises der i Kastrup og Næstved. Det er niende og tiende gang uddannelsen holdes. 

Undervisere er udviklingskonsulent Lisa Junge Jensen og juridisk konsulent Tina Louring. Begge fra Landsforeningen af Menighedsråd. 

Uddannelsens opbygning


Modul 1:
- Ledelse og ledelsesbegrebet
- Folkekirkens struktur
- Udvalg og poster i menighedsrådet
- Ledelsesret og pligt
- Kontaktpersonens opgaver
- Kirkens ansatte og ansættelsesvilkår
- Forhandlingsberettigede organisationer

Modul 2:
- Ferieregler
- Kommunikation og konflikthåndtering
- Håndtering af sygdom

Modul 3:
- Ansættelser
- Ledelse på afstand
- Uddannelsesambassadører
- Arbejdstidsplanlægning
- Årshjul for kontaktpersoner

Modul 4:
- Arbejdsmiljø og trivsel
- Lønforhandling
- Personalepolitik
- MUS samtaler