Indre Mission gør løsere tilknytning mulig

Det traditionelle, lokale arbejde er udfordret i Indre Mission, fortæller vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen. Derfor åbner organisationen op for, at mindre grupper kan tilknytte sig udenom formelle vedtægter. Foto: Leif Tuxen

Indre Mission oplever, at formelle strukturer kan være en hindring for at tiltrække nye støtter. Derfor åbner organisationen nu for muligheden for at blive tilknyttet mindre formelt

Traditionelle organisationer som Kirkens Korshær og Indre Mission oplever i disse år, at det lokale arbejde, kredsarbejdet, er udfordret. Lysten til at engagere sig i aktiviteter og projekter er ikke forsvundet, men det er derimod i stigende grad viljen til at bruge kræfter på bestyrelsesarbejde og formandsposter.

Få gratis adgang til denne artikel og alt andet indhold på Kirke.dk i 14 dage.

Allerede abonnent?

Kirke.dk er Kristeligt Dagblads digitale nyhedsmedie for beslutningstagere, ansatte og frivillige i kirken og de kirkelige organisationer.

Vi er en uafhængig redaktion, som ugen igennem leverer:

  • Faglige nyheder
  • Kalenderoverblik
  • Navnenyt
  • Løsningsorienteret journalistik
  • Analyser og baggrundsviden
  • Inspiration på tværs af faggrupper
  • Netværk og erfaringsdeling

For at få fuld adgang til indholdet på Kirke.dk, skal man have abonnement. Udfyld formularen og få 14 dages prøveabonnement – gratis og uforpligtende.

Se priser og abonnementsbetingelser.

Tilknytning til Indre Mission

Tilknyttet med vedtægter
Et fællesskab kan være tilknyttet Indre Mission gennem vedtægter. Vedtægter signalerer et tilhørsforhold og giver retningslinjer for den formelle del af foreningsarbejdet som for eksempel generalforsamling og bestyrelsesarbejde. De åbner også op for muligheder i forhold til gavebidrag, momsrefusion og foreningstilskud.

Tilknyttet uden vedtægter
Mulighed for at være tilknyttet Indre Mission uden de formelle rammer. Det kan dreje sig om mindre grupper eller fællesskaber, der ønsker en løsere tilknytning, og som ønsker at tilkendegive, at fællesskabet bakker op om Indre Missions formål og værdigrundlag. Denne tilknytning giver ikke muligheder i forhold til gavebidrag, momsrefusion og foreningstilskud.

Valg- og frimenigheder
Indre Missions netværk af fællesskaber rummer også valg- og frimenigheder. Kirken kan vælge at tilknytte hele eller dele af deres menighed til Indre Mission.
Det er ikke muligt at være personlig medlem af Indre Mission.