Kirkepolitik

Her er regeringens kirkepolitik for det nye folketingsår

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2021. Hun har som kirkeminister og sammen med regeringen fremlagt én lovændring i forbindelse med det nye folketingsår. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

En ændring af tidspunktet for lovrevision er det eneste, regeringen har bebudet af lovændringer på kirkeområdet i det nye folketingsår

I dag har regeringen offentliggjort sit lovkatalog for det kommende folketingsår. På det kirkepolitiske område er der ét lovændringsforslag i vente.

Regeringen har forslået en lovændring i trossamfundsloven. Den lovpligtige revision af trossamfundsloven skal udskydes til folketingsåret 2022-23. Den gældende lov påbyder ellers kirkeministeren at fremsætte "forslag om revision af loven i folketingsåret 2021-22."

Lovkataloget kan læses her. Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensens (S) forslag findes på side 21.

Flere forslag sidste år

Når Folketinget åbner, er det traditionen, at regeringen fremlægger et program for lovforslag- og ændringer på de forskellige ressortområder.

Da Folketinget åbnede i oktober sidste år var der tre ændringsforslag og et nyt lovforslag, som daværende kirkeminister Joy Mogensen skulle arbejde for at få gennemført.

Herunder ses listen over netop de lovændringer- og forslag samt en orientering om det enkelte forslags status:

Lov om prædikener på andre sprog end dansk
Dette var kirkeministerens eneste egentlige lovforslag, der skulle dæmme op for parallelsamfund ved at tvinge ikke-dansksprogede trossamfund til at oversætte deres prædikener til dansk. Forslaget mødte stor modstand fra såvel kirkelivet som politikere. Det lykkedes ikke regeringen at vedtage lovforslaget, og det er ikke blevet videreført i det nye folketingsår.

Ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken 
Dette var den såkaldte §1a-ordning, der udvidede adgangen til at søge præstestillinger og etablerede en ny to-årig præsterettet teologiuddannelse. Lovændringen t​​​​​​rådte i kraft 21. december 2020.

Ændring af lov om folkekirkens økonomi 
Her var der tale om en revision af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Lovændringen trådte i kraft 21. december 2020.

Ændring af lov om forsøg i folkekirken 
Lovændringen udvidede muligheden for længere forsøg i folkekirken, der i en årrække har givet menighedsråd og præster lov til at organisere arbejdsopgaverne på nye måder. Lovændringen trådte i kraft 2. marts 2021.

Regeringens lovkatalog er statsretligt betragtet den skriftlige del af statsministerens åbningsredegørelse.

Prædiken til Folketingets åbning 2021
Folketingets åbning 2021

Prædiken til Folketingets åbning 2021

I dag åbner Folketinget, og traditionen tro begyndte dagen med gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. I år er det Marianne Gaarden, biskop over Lollands-Falsters Stift, der står for gudstjenesten. Kirke.dk bringer her hendes prædiken