Organistmangel

Forslag: Orgeltimer til børn skal forebygge organistmangel

Hvordan sikrer man, at der også i fremtiden vil være hænder nok til at fylde kirkerummet med orgelmusik? Foto: Kåre Gade

Mens flere organister nærmer sig pensionsalderen, falder antallet af konservatorieuddannede organister. Organist foreslår, at organisterne underviser børn i arbejdstiden, så en ny generation fatter interesse for orglet. Organisternes fagforeninger tager godt imod forslaget

For tiden er der stor fokus på, at folkekirken kommer til at lide under alvorlig præstemangel. Men også i andre dele af kirkens dagligdag lurer rekrutteringsproblemer. Der er nemlig udsigt til organistmangel.

En rapport fra Kirkeministeriet fra 2016 om Folkekirkens Kirkemusikskoler fastslog, at den høje gennemsnitsalder blandt organister “umiddelbart kunne tyde på, at der vil opstå problemer med bemanding af orgelbænkene inden for en relativt kort periode.”

Blandt de konservatorieuddannede organister ligger beskæftigelsesprocenten i dag på 100 procent. Det betyder, at hvis et aktuelt genopslag fra Ribe Domkirke, hvor man søger en konservatorieuddannet organist, ender med, at stillingen besættes, vil det samtidig fjerne en organist fra en anden stilling, hvor man så til gengæld vil stå med samme problem.

“Vi oplever, at der er stillinger, hvor der tidligere har siddet en konservatorieuddannet organist, nu sidder en med en anden uddannelse. Det er en indikation af, at ansøgerfeltet er for lille,” skriver Karin Schmidt Andersen i en mail til Kirke.dk. Hun er formand i DOKS, Dansk Organist og Kantor Samfund, der er fagforening for de konservatorieuddannede organister.

Desuden overstiger antallet af de DOKS-organister, der går på pension, snart antallet af studerende på konservatorierne, påpeger hun. Hun tilføjer, at mange af deres medlemmer virker til de er langt op i 70’erne. Selv efter pensionering er der mange, der fortsat vikarierer.

Uddannelsesleder på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, Jakob Holtze, kan melde om vigende søgning til kirkemusiklinjen.

“Vi har ret begrænset søgning og har haft det i flere år. Vi får gode ansøgere, men ikke så mange, som vi gerne vil have,” siger han.

På konservatoriet i København er antallet af ansøgere til orgellinjens bachelor- kandidat- og solistuddannelser på blot to år faldet fra 22 til syv. Det totale antal af indskrevne er på to år faldet med 10 fra i alt 32 indskrevne til nu 22 indskrevne.

Over de næste år vil der altså være færre og færre konservatorieuddannede organister, der kommer ud og fylder huller i et i forvejen tørstende fagområde.

Flere organister bør undervise unge

For at imødegå organistmanglen har organist Katrine Immerkjær Kristiansen et forslag.

Vi er i en situation, hvor vi ikke kan få besat organiststillingerne. Der er genopslag på genopslag. Jeg mener, at vi som folkekirke har et ansvar for at undervise de her unge mennesker

Katrine Immerkjær Kristiansen

Hun er organist i Brøndby Strand Kirke. Her underviser hun - som en del af sin stilling - tre unge fra sognet. Flere burde have samme ordning, mener hun. Hun har igennem de seks år, hun har undervist unge i orgelspil, oplevet, hvordan de bliver grebet af instrumentet. 

“Jeg ønsker, at vi skal have så mange som overhovedet muligt til at spille det her instrument. Vi er i en situation, hvor vi ikke kan få besat organiststillingerne. Der er genopslag på genopslag. Jeg mener, at vi som folkekirke har et ansvar for at undervise de her unge mennesker,” siger hun.

Hos de konservatorieuddannede organisters fagforening DOKS tager man godt imod forslaget, men har også forbehold.

”Jeg tænker ikke, det skal være en standardløsning. Men de steder, hvor organisten og menighedsrådet i fællesskab kan se idéen i det, så kan jeg se nogle perspektiver i det,” siger formand Karin Schmidt Andersen.

Hos Organistforeningen, fagforeningen for de kirkemusikskoleuddannede organister, ser man også positivt på mulighederne og hæfter sig især ved menighedsrådenes rolle.

”Jeg synes, hun er inde på noget meget væsentligt. Og det er vigtigt, at tænke menighedsrådene med, så de også har et ansvar for, at vi i fremtiden kan rekruttere organister,” siger formand Ingrid Bartholin Gramstrup.

Begge fagforeningsformænd påpeger dog, at det kan blive vanskeligt, hvis det altid skal foregå på sogneniveau.

”Man kunne forestille sig, at menighedsrådene gik sammen i større sammenhænge for at løfte opgaven. På provsti- eller stiftsniveau. Det er jo faktisk en glimrende mulighed for at løfte og arbejde sammen på tværs af sognegrænser," siger Ingrid Bartholin Gramstrup.

Karin Schmidt Andersen er enig.

”Det er jo ikke nødvendigvis alle sogne, hvor det er lige oplagt. Man kan kigge på, om det kan være i hvert provsti eller større by, at man skaber et miljø omkring børn og orgel.”

To slags organister

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) er organisation for de højest uddannede kirkemusikere fra de danske musikkonservatorier.

Organistforeningen er en fagforening for organister, der har bestået uddannelsen som Kirkemusiker med Orgel og Korledelse (tidligere Præliminær Orgelprøve). Uddannelse af KMOK'ere foregår på kirkemusikskolerne.